Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών που λήγουν αυτοδικαίως στις 31.10.2014

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ' αριθμ. 390/30-07-2014 ομόφωνη απόφασή του, καλεί τους κατόχους των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, όπως καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση των αδειών τους που λήγουν αυτοδικαίως στις 31/10/2014, στο Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου του Δήμου από 03/11/2014 έως και 21/11/2014. Στην ίδια απόφαση

>>>

δύο νέες άδειες τύπου β΄ υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στο δήμο καρδίτσας

Ο Δήμος Καρδίτσας για το 2014, πρόκειται να προβεί στην έκδοση 2 αδειών τύπου Β΄ υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το Δήμο Καρδίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 254/2005 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να καταθέσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  στο γραφείο του Τμήματος Υπαίθριου Εμπορίου του Δήμου Καρδίτσας, στο κτίριο της Δημοτικής Αγοράς, στον 1ο

>>>

Ενημέρωση παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Καρδίτσας

Ενημερώνονται οι παραγωγοί πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Καρδίτσας οτι θα  πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο του Τμήματος Υπαίθριου Εμπορίου του Δήμου  Καρδίτσας, που βρίσκεται στο κτίριο της Δημοτικής Αγοράς, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να ανανεώσουν τις άδειές τους, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρου 3 του π.δ. 51/2006, όπως τροποποιήθηκε με

>>>

Έκδοση δύο αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου σε αναξιοπαθούντες

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στο γραφείο του Τμήματος Υπαίθριου Εμπορίου του Δήμου Καρδίτσας, από 1/2 – 8/2/2013 Ο Δήμος Καρδίτσας πρόκειται να προβεί στην έκδοση με συνοπτικές διαδικασίες δύο αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου για το Δήμο Καρδίτσας, σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες. Οι θέσεις και τα είδη προς πώληση καθορίζονται ως εξής :

>>>