Οριοθέτηση του ποταμού Καράμπαλη στη θέση «Παλιτσιάκη» της Δ.Ε. Ιτάμου.

Ο Δήμος Καρδίτσας αναρτά προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, το τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακος 1/1.000 με τίτλο: «Τμηματική οριοθέτηση του ποταμού Καράμπαλη στη θέση «Παλιτσιάκη», της δημοτικής ενότητας Ιτάμου, Δήμου Καρδίτσας». Το τοπογραφικό διάγραμμα μπορείτε να το δείτε εδώ σε μορφή pdf.

>>>