Περίληψη διακήρυξης για την ετήσια εμποροπανήγυρη 2014

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ.270/81, του Ν.3463/06 και της υπ’ αριθ. 418/14 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, για α) ανάδειξη αναδόχου κατασκευής παραγκών β) ανάδειξη αναδόχου κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των παραγκών γ) ενοικίαση χώρου εγκατάστασης μέσων ψυχαγωγίας (Λούνα Παρκ) δ)

>>>