Πρώην Στρατόπεδο «Λουμάκη» – Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών

Ο Δήμος Καρδίτσας προκηρύσσει πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών, με τίτλο: «Αρχιτεκτονική Ανάπλαση και Aξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του Πρώην Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα».

>>>