Παρουσίαση μελέτης αστικής κινητικότητας Δ. Καρδίτσας

O Δήμος Καρδίτσας στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης των σημερινών προκλήσεων με σκοπό να ακολουθήσει η πόλη μια πορεία ανάπτυξης συμβατής με τις σύγχρονες ανάγκες του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εκπονεί τη μελέτη με τίτλο ¨Μελέτης αστικής κινητικότητας για έργα χαμηλού κόστους στην Καρδίτσα¨.

>>>