30η Πρόσκληση Δ.Σ. – Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018 – ώρα 13.00΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης των τριών υποέργων της πράξης : « Επανάχρηση Δημοτικού Κτιρίου (πρώην Α Λύκειο) για μετεγκατάσταση και λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας ». (εισ.:Βάϊος Ελευθερίου)

>>>

27η Πρόσκληση Δ.Σ. – Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017- ώρα 6.00΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης της λυθείσας δημοτικής επιχείρησης με επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας” (ΔΗ.Κ.Ε.Κ) (εισ.: εκκαθαριστής Απ. Πολύζος)

>>>

26η Πρόσλκηση Δ.Σ. – Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 – ώρα 8.00΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας, ήτοι του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2018 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)

>>>

24η Πρόσκληση Δ.Σ. – Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 – ώρα 6.30΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης μετά από αίτημα του συνόλου των δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας περί αναθεώρησης – ανάκλησης της αριθμ. 270/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη μεταστέγαση του Εσπερινού Γυμνασίου – Λυκειακές τάξεις

>>>

23η Πρόσκληση Δ.Σ. – Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 – ώρα 12.30΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)

>>>

22η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017- ώρα 6.30΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)

>>>

21η Πρόσκληση Δ.Σ. – Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 – ώρα 13.00΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)

>>>

20η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 – ώρα 7.00΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση της χρήσης του οικοπέδου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας για τις ανάγκες του έργου «Επέκταση Ειδικού Σχολείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου Καρδίτσας» (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)

>>>