7η Πρόσκληση Δ.Σ. – Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 – ώρα 13.00΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)

>>>

6η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 -ώρα 7.00΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)

>>>

5η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 – ώρα 6.00′ μ.μ,

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2016 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)

>>>

2η Πρόσκληση Δ.Σ. – Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 – ώρα 6.00΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προσχώρηση του Δήμου Καρδίτσας στο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης με σκοπό την οργάνωση, την ενίσχυση και την υλοποίηση συντονισμένων δράσεων και παρεμβάσεων για το προσφυγικό ζήτημα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης προσφύγων (εισ.: κ. Δήμαρχος)

>>>

30η Πρόσκληση Δ.Σ. – Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018 – ώρα 13.00΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης των τριών υποέργων της πράξης : « Επανάχρηση Δημοτικού Κτιρίου (πρώην Α Λύκειο) για μετεγκατάσταση και λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας ». (εισ.:Βάϊος Ελευθερίου)

>>>

29η Πρόσκληση Δ.Σ. – Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 – ώρα 14.30΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 18ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)

>>>

27η Πρόσκληση Δ.Σ. – Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017- ώρα 6.00΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης της λυθείσας δημοτικής επιχείρησης με επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας” (ΔΗ.Κ.Ε.Κ) (εισ.: εκκαθαριστής Απ. Πολύζος)

>>>

26η Πρόσλκηση Δ.Σ. – Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 – ώρα 8.00΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας, ήτοι του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2018 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)

>>>