24η Πρόσκληση Δ.Σ. – Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 – ώρα 6.30΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης μετά από αίτημα του συνόλου των δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας περί αναθεώρησης – ανάκλησης της αριθμ. 270/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη μεταστέγαση του Εσπερινού Γυμνασίου – Λυκειακές τάξεις

>>>

23η Πρόσκληση Δ.Σ. – Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 – ώρα 12.30΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)

>>>

22η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017- ώρα 6.30΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)

>>>

21η Πρόσκληση Δ.Σ. – Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 – ώρα 13.00΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)

>>>

20η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 – ώρα 7.00΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση της χρήσης του οικοπέδου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας για τις ανάγκες του έργου «Επέκταση Ειδικού Σχολείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου Καρδίτσας» (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)

>>>

19η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 – ώρα 13.00΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προκήρυξη πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο: “Αρχιτεκτονική ανάπλαση και αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του πρώην στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα” (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)

>>>

18η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017 – ώρα 19.00΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)

>>>

17η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017 – ώρα 19.00΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Β΄τριμήνου 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)

>>>

14η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 – ώρα 7.00΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΣΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση – επικαιροποίηση της Στοχοθεσίας Δήμου Καρδίτσας έτους 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)

>>>