3η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 – ώρα 6.00′ μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Γ’ τετραμήνου 2016 (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κλ. Γιαννέλος)

>>>