6η Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ στις 05.03.2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013 (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 62/2013)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης 74.278,41 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 63/2013)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής εισφοράς στην “Παυσίλυπο Α.Ε” (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 64/2013)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών των πρώην Δήμων Ιτάμου και Μητρόπολης προς τον πρώην Δήμο Καρδίτσας από τη σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας για την αποκομιδή απορριμμάτων (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 66/2013)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της εκτέλεσης του έργου “Συμπλήρωση ΦΟΠ στο Δ.Δ Αμπελικού από την οικία Μπαλάφα Λουκά έως τις οικίες των αδελφών Μάντζιου” (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 67/2013)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του Κοινοτικού Ξενώνα Μητρόπολης (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 68/2013)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 16ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Χαρ. Παπαδημητρίου)
(Απόφαση ΔΣ 69/2013)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ για την εκτέλεση εργασιών αποχέτευσης ομβρίων στο Παλέρμο (εισ.: αντιδήμαρχος Φιλ. Κωτούλας)
(Απόφαση ΔΣ 70/2013)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση και επέκταση κοιμητηρίου στην Τ.Κ Αρτεσιανού” (εισ.: αντιδήμαρχος Φιλ. Κωτούλας)
(Απόφαση ΔΣ 71/2013)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση δασικών δρόμων Δ.Ε Καλλιφωνίου” (εισ.: αντιδήμαρχος Φιλ. Κωτούλας)
(Απόφαση ΔΣ 72/2013)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας Δ.Ε Καλλιφωνίου” (εισ.: αντιδήμαρχος Φιλ. Κωτούλας)
(Απόφαση ΔΣ 73/2013)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Εσωτερική οδοποιϊα Ραχούλας – Αμαράντου – Απιδιάς” (εισ.: αντιδήμαρχος Φιλ. Κωτούλας)
(Απόφαση ΔΣ 74/2013)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Ασφαλτόστρωση δρόμου στο Τ.Δ Γεωργικού” (εισ.: αντιδήμαρχος Φιλ. Κωτούλας)
(Απόφαση ΔΣ 75/2013)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Αποπεράτωση οδοποιϊας στο Τ.Δ Ξυνονερίου” (εισ.: αντιδήμαρχος Φιλ. Κωτούλας)
(Απόφαση ΔΣ 76/2013)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων α) μέχρι 5.869,40 € και β) άνω των 5.869,40 € (εισ.: αντιδήμαρχος Φιλ. Κωτούλας)
(Απόφαση ΔΣ 77/2013)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό αρδευτικής περιόδου έτους 2013 και έγκριση πρόσληψης υδρονομέων (εισ.:εντεταλμένος σύμβουλος Αθ. Μαρκινός)
(Απόφαση ΔΣ 78/2013)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γνώμης για περιοριστικά μέτρα βοσκής στο ιδιωτικό δάσος Μπέσια Ρέυστα (εισ.:εντεταλμένος σύμβουλος Αθ. Μαρκινός)
(Απόφαση ΔΣ 79/2013)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Κ οικονομικού έτους 2012 (εισ.: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ)
(Απόφαση ΔΣ 80/2013)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό θέσης καντίνας σε ιδιωτικό χώρο στην Τ.Κ Ραχούλας, ρυμουλκούμενης ή αυτοκινούμενης και χορήγηση της αντίστοιχης άδειας άσκησης στάσιμου εμπορίου (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
(Απόφαση ΔΣ 81/2013)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ'αριθμ. 321/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον χρόνο καταβολής του τέλους ανανέωσης των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
(Απόφαση ΔΣ 82/2013)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην έγκριση του κανονισμού λειτουργίας νέας λαϊκής αγοράς πώλησης βιολογικών προϊόντων.(εισ.: Νατ. Τζέλλου)
(Απόφαση ΔΣ 83/2013)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση χρήσης δύο αιθουσών του Δημ. Σχολείου Παλαιοκκλησίου στα Γενικά Αρχεία του Κράτους για τη στέγαση εκπαιδευτικού – αρχειακού υλικού (εισ.: Αν. Καρράς)
(Απόφαση ΔΣ 84/2013)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση της χρήσης του Νηπιαγωγείου Ζαϊμίου στον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ζαϊμίου (εισ.: Αν.Καρράς)
(Απόφαση ΔΣ 85/2013)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση χρήσης χώρων του Δημ. Σχολείου Ζαϊμίου στη ΛΔ' Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων για τη στέγαση αρχαιολογικών ευρημάτων και αρχαιολογικού υλικού (εισ.: Αν. Καρράς)
(Απόφαση ΔΣ 86/2013)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση χρήσης χώρων του Γυμνασίου Καλλιφωνίου στη ΛΔ' Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων για τη στέγαση αρχαιολογικών ευρημάτων και αρχαιολογικού υλικού (εισ.: Αν. Καρράς)
(Απόφαση ΔΣ 87/2013)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Αθλητικού Σκοπευτικού Ομίλου “Άρτεμις” για μείωση μισθώματος δημοτικής έκτασης στη θέση “Νταμάρια” Καλλιθήρου (εισ.: Αν. Καρράς)
(Απόφαση ΔΣ 88/2013)

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση συμβολαίου ασφάλισης του Δασικού Χωριού “Δρυάδες” (εισ.: Αν. Καρράς)
(Απόφαση ΔΣ 89/2013)

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης Ευθ. Ζαφειρόπουλου σχετικά με διαγραφή ποσού 40 € (εισ.: Αν. Καρράς)
(Απόφαση ΔΣ 90/2013)

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού από τέλος 0,5% (Παρ.Κρομμύδα) (εισ.: Αν. Καρράς)
(Απόφαση ΔΣ 91/2013)

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού από ακύρωση χρηματικού καταλόγου (Κωστόπουλος Βησ.)(εισ.: Παν. Φουρλάνη)
(Απόφαση ΔΣ 92/2013)

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιστροφής ή μη ποσού προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής οφειλής (Κατσιαβάρας Χαρ.) (εισ.: Παν. Φουρλάνη)
(Απόφαση ΔΣ 93/2013)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης προμηθειών (σκέλος διαγωνισμών) έτους 2013 (αφορά την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2013 – υλικών συντήρησης έτους 2013 – ανάθεσης υπηρεσιών ορκωτού λογιστή για τα έτη 2012 & 2013) (εισ.:Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση ΔΣ 94/2013)

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης προμηθειών (σκέλος απ ευθείας αναθέσεων) έτους 2013 (εισ.:Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση ΔΣ 95/2013)

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση πάγιας προκαταβολής υπέρ του κληροδοτήματος Βαλταδώρου (εισ.:Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση ΔΣ 96/2013)

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής παραλαβής υλικών Κληροδοτήματος Βαλταδώρου για το οικονομικό έτος 2013 (εισ.:Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση ΔΣ 97/2013)

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Κληροδοτήματος Βαλταδώρου για το οικονομικό έτος 2013 (εισ.:Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση ΔΣ 98/2013)

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό γνωμοδοτικής επιτροπής Προμηθειών Κληροδοτήματος Βαλταδώρου για το οικονομικό έτος 2013 (εισ.:Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση ΔΣ 99/2013)

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση ΔΣ 100/2013)

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου “Βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας Δ.Ε Κάμπου” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση ΔΣ 101/2013)

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΥΡΙΚΑ” (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση ΔΣ 102/2013)

41. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης και του τρόπου ανάθεσης του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”.(εισηγητής:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση ΔΣ 103/2013)

42. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση όρων πρόσβασης και χρήσης του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Λ. Παρθένη)
(Απόφαση ΔΣ 65/2013)

43. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων “ΠΙ” στα πεζοδρόμια των οδών Νικηταρά & Ηρώων Πολυτεχνείου, έμπροσθεν του υποκαταστήματος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, μετά από αίτησή της. (εισ.: Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 104/2013)

44. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας που αφορά στην τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στην οδό Κολοκοτρώνη (εισ.: Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 105/2013)

45. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στο πεζοδρόμιο της οδού Ραφαήλ (από Αγίου Νικολάου έως Αγίας Σκέπης, από την πλευρά του 4ου Δημ. Σχολείου, 4ου και 22ου Ν/γωγείου) (εισ.: Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 106/2013)

46. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στη δημιουργία δύο χώρων στάθμευσης επί των οδών Δ. Λάππα και Β. Τζέλλα, έμπροσθεν του Μετοχίου του Αγίου Σεραφείμ, για την εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων της Ιεράς Μονής Κορώνης, μετά από αίτηση της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων (εισ.: Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 107/2013)

47. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης επί αίτησης του κ. Παπαδόπουλου Κων/νου, που αφορά στην τοποθέτηση μεταλλικών βάσεων στάθμευσης ποδηλάτων έμπροσθεν του καταστήματός του PINK WOMAN (με έξοδα του ιδίου) στην οδό Βάλβη (εισ.: Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 108/2013)

48. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης επί αίτησης της κ. Παπαδοπούλου Πηνελόπης που αφορά στην απαγόρευση στάθμευσης όλων των βαρέων οχημάτων στην οδό Σκυλοσόφου (εισ.: Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 109/2013)

49. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην δημιουργία θέσης στάθμευσης επί της οδού Λ. Δημοκρατίας για την εξυπηρέτηση οχημάτων – νεκροφόρων (εισ.: Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 110/2013)

50. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης επί αίτησης του κ. Λυμπέρη Αντώνιου που αφορά στην παραχώρηση θέσης στάθμευσης έμπροσθεν κτηνιατρείου στην οδό Αλλαμανή 29 (εισ.: Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 111/2013)

51. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης επί αίτησης των περιοίκων της οδού Γαριβάλδη που αφορά στην κατάργηση της εκ περιτροπής στάθμευσης στην εν λόγω οδό (εισ.: Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 112/2013)

52. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην χορήγηση θέσης στάθμευσης λεωφορείου για την εξυπηρέτηση του “Θεοδωρίδειου Κέντρου – Ορίζοντες” (εισ.: Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 113/2013)

53. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην οριοθέτηση στις υφιστάμενες πιάτσες ΤΑΧΙ στις περιοχές:α.Καμινάδων-Σεισμοπλήκτων, β. Νοσοκομείου και γ. Σταθμού (εισ.: Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 114/2013)

54. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Νταντάμη Βασίλειου (ΡΑΔΙΟ-ΤΑΧΙ), που αφορά στην οριοθέτηση της υφιστάμενης πιάτσας ΤΑΧΙ στην περιοχή Τρικάλων μεταξύ ΟΑΕΔ και Κτηνιατρικής Σχολής (εισ.: Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 115/2013)

55. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας που αφορά στην παραχώρηση θέσης στάθμευσης υπηρεσιακού αυτοκινήτου στην οδό Χατζημήτρου (στον ξενώνα Ζέφυρο) (εισ.: Ελ. Ζησοπούλου)
(Απόφαση ΔΣ 116/2013)

56. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δέσμευση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στο ξενοδοχείο ΚΙΕΡΙΟΝ (εισ.:Ευ. Κόγια)
(Απόφαση ΔΣ 117/2013)

57. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση κολωνακίων στη συμβολή των οδών Ανδ. Παπανδρέου και Καζαμπάκα, μετά από αίτηση των κ.κ. Μαντζιάρα και Γαλάνη (εισ.:Ευ. Κόγια)
(Απόφαση ΔΣ 118/2013)

58. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ'αριθμ. 77/2011 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης στο ξενοδοχείο ΚΙΕΡΙΟΝ, στους “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” και στην “ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ”
(Απόφαση ΔΣ 119/2013)

59. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών λόγω υπαγωγής στις ρυθμίσεις των Ν. 4014/2011 & 3843/2010 (εισ.: Πην. Ζάχου)
(Απόφαση ΔΣ 120/2013)

60 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προέγκριση εκδηλώσεων “Απόκριες 2013” (εισ.: Ελ. Νταβανά)
(Απόφαση ΔΣ 121/2013)

61. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προέγκριση εκδηλώσεων για τις επετείους: α) της μάχης του υψώματος 731 και β) της απελευθέρωσης της Καρδίτσας από τα στρατεύματα κατοχής (εισ.: Ελ. Νταβανά)
(Απόφαση ΔΣ 122/2013)

62. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προέγκριση εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 (εισ.: Ελ. Νταβανά)
(Απόφαση ΔΣ 123/2013)
 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση ΔΣ 58/2013)

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων της ΔΗ.Κ.Ε.Κ και την βιωσιμότητα της επιχείρησης.
(Απόφαση ΔΣ 59/2013)

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης  επί της αίτησης της Κοινοπραξίας με επωνυμία “Κ/Ξ  Τέττας Χρήστος – Πρίτσας Κων/νος” σχετικά με συμβιβαστική επίλυση διαφοράς.
(Απόφαση ΔΣ 60/2013)

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για το Δήμο Καρδίτσας (έγκριση της υπ΄αριθμ. 21/2013 απόφασης της Ο.Ε)
(Απόφαση ΔΣ 61/2013)

5.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το τραγικό συμβάν του θανάτου δύο φοιτητών στη Λάρισα.
(Απόφαση ΔΣ 124/2013)