33η πρόσκληση για συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στις 18.11.2013 ημέρα δευτέρα, και ώρα 9.00 πμ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013 (εισ.: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 486/2013)

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013 (εισ.: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 487/2013)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή δωρεάς αδρανών υλικών από την εταιρεία “Λατομεία Καρδίτσης Α.Ε” (εισ.: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 488/2013)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή δωρεάς από την “ΑΒ Βασιλόπουλος” και συμμετοχή στο πρόγραμμα “52 εβδομάδες, 52 δράσεις σίτισης και φροντίδας σε όλη της Ελλάδα” (εισ.:Θωμ. Τριανταφύλλου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 489/2013)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για καταβολή δαπάνης προνοιακών επιδομάτων διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2013 (εισ.: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 490/2013)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης σε συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους του Δήμου Καρδίτσας (Οικονόμου Σωτ., Μπουρλιάσκος Αθ.) (εισ.: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 491/2013)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (Σωτήριος Β. Βλάχος) (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 492/2013)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (Φώτιος Βλάχος) (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 493/2013)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ'αριθμ. 88/2003 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων (Μ. Μέλλου – Νταλανίκα) (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 494/2013)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ'αριθμ. 168/2003 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων (Μ. Μέλλου – Νταλανίκα) (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 495/2013)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης σε εκτέλεση της  υπ'αριθ. 447/2013 διαταγής πληρωμής (Αστικό ΚΤΕΛ Καρδίτσας) (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 496/2013)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης σε εκτέλεση της  υπ'αριθ. 463/2013 διαταγής πληρωμής (Αστικό ΚΤΕΛ Καρδίτσας) (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 497/2013)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης  για λειτουργικές δαπάνες  σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2013 (γ΄ κατανομή)(εισ.: Αικ. Τσιλίκα)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 498/2013)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού Σχολικών Τροχονόμων  για την περίοδο Ιανουάριο-Ιούνιο 2013 (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 499/2013)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για “Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Ύδρευσης Καταφυγίου – Λαμπερού” ( (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 500/2013)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για “Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Ύδρευσης Καρδίτσας, Σοφάδων & πέριξ Κοινοτήτων” ( (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 501/2013)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για “Χρεωλύσια Τα.Π & Δ” ( (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 502/2013)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για “Πρόστιμα Τροχαίας” ( (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 503/2013)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για “Διάφορα έξοδα” ( (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 504/2013)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κάμπου Ν. Καρδίτσας (εισ.:Δημ. Κωστάκης)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 505/2013)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μητρόπολης Ν. Καρδίτσας (εισ.:Δημ. Κωστάκης)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 506/2013)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για το Υποέργο ΙΙ “Συντήρηση – προστασία – προβολή Συλλογής Γιολδάση” (εισ.:Δημ. Κωστάκης)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 507/2013)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο “Δημιουργία λευκώματος με θέμα την ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα Δυτικοθεσσαλικού πεδινού χώρου” και διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού (εισ.:Λ. Παρθένη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 508/2013)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου “Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην πόλη της Καρδίτσας” (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 509/2013)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την κατασκευή του έργου “Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην πόλη της Καρδίτσας” (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 510/2013)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας του έργου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄΄ΠΑΛΕΡΜΟ΄΄ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 511/2013)

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου “Κατασκευή δικτύου εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε σχολικά κτίρια του Δήμου Καρδίτσας” (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 512/2013)

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την κατασκευή του έργου “Κατασκευή δικτύου εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε σχολικά κτίρια του Δήμου Καρδίτσας” (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 513/2013)

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση της μελέτης «Δασοτεχνική μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ Αγ. Γεωργίου» και ψήφιση σχετικής πίστωσης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 514/2013)

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  ανάθεση της εργασίας “Προμήθεια και εγκατάσταση κάγκελων στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας” και ψήφιση πίστωσης  (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 515/2013)

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για “Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας” (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 516/2013)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για “Προμήθεια ελαστοτάπητα για τα γήπεδα τένις του Αθλητικού πάρκου Καρδίτσας” (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 517/2013)

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για “Διαμόρφωση χώρων στην Τ.Κ Μυρίνης” (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 518/2013)

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων (εισ.: Αθ. Κουκούλης)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 519/2013)

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπάνης τελών χρήσης έτους 2014 για τα αυτοκίνητα του Δήμου Καρδίτσας και ορισμός υπολόγου (εισ.: Γ. Μισαηλίδης)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 520/2013)

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ Σταυρού της Δ.Ε Κάμπου (εισ.: Αικ. Μεσδανίτη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 521/2013)

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για συντήρηση των κλιματιστικών του δήμου Καρδίτσας (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 522/2013)

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση όρων, ενδεικτικού προϋπολογισμού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  έτους 2014 και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 523/2013)


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 484/2013)

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για το έργο “Εξοικονόμηση Ενέργειας Καρδίτσας – ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου (Ε.Π Ανταγωνιστικότητα 2007 – 2013)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 485/2013)