Απευθείας ανάθεση για την «Ασφάλισης οχημάτων για χρονική περίοδο ενός έτους από 2/05/2018 ΕΩΣ 2/05/2019»

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ                                                                                Καρδίτσα : 16/04/2018 NΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                         Αρ. Πρωτ.: 5992 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/νση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ     Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : : : : : Αρτεσιανού 1, ΤΚ 43100 ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24413-50797-799 & 50852 24413-50721 katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 Ο

>>>