Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κλάδεμα ψηλών δέντρων

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας  ανάθεση της παροχής υπηρεσίας  που αφορά στην συντήρηση χώρων πρασίνου (κλάδεμα ψηλών δέντρων), για την Δ/νση  Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Δευτέρα 12/3/2018 ώρα 12.00μμ.

>>>