Προκήρυξη εκποίησης κινητών πραγμάτων

Στις 13 του μήνα Μαρτίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη στο Δημοτικό κατάστημα της  ΔΕ  Καρδίτσας στον 3o όροφο, ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής διεξαγωγής  δημοπρασιών, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, από τις 10:00 πμ έως 10:30 πμ, για την εκποίηση κινητών πραγμάτων (μηχανήματα, οχήματα και διάφορα μεταλλικά αντικείμενα κλπ).

>>>