Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«Εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας», εκτιμώμενης αξίας 24.193,55 € (πλέον Φ.Π.Α.).

>>>