Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας  ανάθεση παροχής  υπηρεσιών για την «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1» της Δ/νσης των Παιδικών Σταθμών προϋπολογισμού 1.400,00€, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 10/11/2017 και ώρα 15:00.

>>>