Ελεύθερο Δημοτικό Parking στο χώρο πίσω από το πρώην 1ο Λύκειο

Η δημοτική αρχή του Δήμου Καρδίτσας αντιμετωπίζει με ευαισθησία τα ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στο κέντρο της πόλης και αναζητά συνεχώς λύσεις για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των δημοτών.

>>>