41η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 4-10-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30′ μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2017 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

>>>

20η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 – ώρα 7.00΄μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση της χρήσης του οικοπέδου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας για τις ανάγκες του έργου «Επέκταση Ειδικού Σχολείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου Καρδίτσας» (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)

>>>

41η πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 4-10-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30′ μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2017 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

>>>