Περίληψη Διακήρυξης για την ετήσια εμποροπανήγυρη 2017

Εκτίθεται σε φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ.270/81, του Ν.3463/06 και τις υπ’ αριθ. 319, 318 & 317/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, αντίστοιχα για α) ανάδειξη πλειοδότη του δικαιώματος κατασκευής παραγκών β) ανάδειξη πλειοδότη του δικαιώματος κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των παραγκών γ) ανάδειξη πλειοδότη για μίσθωση χώρου εγκατάστασης μέσων ψυχαγωγίας (Λούνα Παρκ), προκειμένου να διεξαχθεί η ετήσια εμποροπανήγυρη στο χρονικό διάστημα από 20/10/2017 έως 26/10/2017.

>>>

Συνεργασία του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού σχεδίου Daphne III με τίτλο «WEGO! Women Economic – independence and Growth Opportunity» – JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7365, το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας και η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, επικύρωσαν την συνεργασία τους με την υπογραφή Πρωτόκολλου Συνεργασίας.

>>>