Στην Καρδίτσα οι εκδηλώσεις “Βραδιά του Ερευνητή 2017”

Στην Καρδίτσα θα πραγματοποιηθούν φέτος οι εκδηλώσεις “Βραδιά του Ερευνητή 2017” που διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», στο οποίο συμμετέχει σε σύμπραξη με τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Πατρών το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης- ΕΚΕΤΑ και το Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης.

>>>

Περίληψη Ανακοίνωσης εκμίσθωσης καταστήματος Κ5 κληρ. Βαλταδώρου

Τίθεται προς εκμίσθωση το υπ΄αριθμ. Κ5 κατάστημα του κληροδοτήματος Βαλταδώρου δυνάμει της 221/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Καρδίτσας, εμβαδού 80,80 τ.μ. με πατάρι, το οποίο βρίσκεται στην πόλη της Καρδίτσας στην διεύθυνση Ιεζεκιήλ και Βαλταδώρου στο κέντρο της πόλης, με πρόσοψη στον πεζόδρομο Βαλταδώρου, οριζόμενο βορείως από το κατάστημα Κ4 του κληροδοτήματος Βαλταδώρου, νοτίως από έτερη οικοδομή, ανατολικώς με κοινόχρηστο χώρο της εν λόγω οικοδομής και δυτικώς από τον πεζόδρομο Βαλταδώρου.

>>>

Περίληψη Ανακοίνωσης εκμίσθωσης καταστήματος Κ4 κληρ. Βαλταδώρου

Τίθεται προς εκμίσθωση το υπ΄αριθμ. Κ4 κατάστημα του κληροδοτήματος Βαλταδώρου δυνάμει της 221/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Καρδίτσας, εμβαδού 78,90 τ.μ, το οποίο βρίσκεται στην πόλη της Καρδίτσας στην διεύθυνση Ιεζεκιήλ και Βαλταδώρου στο κέντρο της πόλης, με πρόσοψη στον πεζόδρομο Βαλταδώρου, οριζόμενο βορείως από το κατάστημα Κ3, νοτίως από το κατάστημα Κ5 ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Βαλταδώρου, ανατολικώς με κοινόχρηστο χώρο της εν λόγω οικοδομής και δυτικώς από τον πεζόδρομο Βαλταδώρου.

>>>

40η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 25-9-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30′ μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και διάθεση πιστώσεων κωδικών της 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

>>>

Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της εγκ. 15/1992 συντάχθηκε το κάτωθι διάγραμμα εφαρμογής των οικοδομικών/ρυμοτομικών γραμμών:
Δ.Ε. αρ 12/2017, στο Ο.Τ. 169 και στα απέναντι του (Μουζάκι).
Περισσότερες πληροφορίες να απευθυνθείτε στο τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών της Υπηρεσίας Δόμησης.

>>>

Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της εγκ. 15/1992 συντάχθηκε το κάτωθι διάγραμμα εφαρμογής των οικοδομικών/ρυμοτομικών γραμμών:
Δ.Ε. αρ 15/2017, μεταξύ των οδών Διάκου-Σακελαρίου-Αβέρωφ-Χατζημήτρου στο Ο.Τ. 31 και στα απέναντι του.
Περισσότερες πληροφορίες να απευθυνθείτε στο τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών της Υπηρεσίας Δόμησης.

>>>

Έμφαση στον περιορισμό της ρύπανσης από διαφημιστικά φυλλάδια δίνει ο Δήμος Καρδίτσας

Η συνεχής βελτίωση του τομέα καθαριότητας στο Δήμο Καρδίτσας αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας δόθηκε εξ’ αρχής μεγάλη έμφαση στην αντιμετώπιση της ρύπανσης που προκαλείται από διάφορες πηγές, μια εκ των οποίων είναι η αφισρορύπανση, φαινόμενο που ήταν σε έξαρση τα προηγούμενα χρόνια.

>>>

Πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού σχεδίου Daphne III με διακριτικό τίτλο «WEGO! Women Economic – independence and Growth Opportunity»

Πρώτη χρονικά δράση, είναι η συνεργασία του ΚΓΚ με τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Λαρισαίων στο πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού σχεδίου Daphne III με διακριτικό τίτλο «WEGO! Women Economic – independence and Growth Opportunity» – JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7365.

>>>