Εφαρμογή μέτρων Βιοασφάλειας στις Βοοτροφικές Εκμεταλεύσεις

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων, εμπόρους και μεταφορείς ζώντων ζώων) να συνεργαστούν στενά με τις Κτηνιατρικές Αρχές με σκοπό την αποφυγή εξάπλωσης της Οζώδους Δερματίτιδας στην Π.Ε. Καρδίτσας αλλά και στην υπόλοιπη χώρα.

>>>