Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ KAI ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017»

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι :

Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ KAI ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

>>>