Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ»

Δήμος Καρδίτσας, προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ», με προϋπολογισμό 50.000,00 €, που αναλύεται σε: εργασίες 40.322,58 € (στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται η δαπάνη εργασιών, ΓΕ. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και απολογιστικά) και 9.677,42 € ΦΠΑ.

>>>

Από σημείο σε σημείο, με Σήματα Μορς, ως το εργαστήρι του Βασίλι Καντίνσκι, στην 6η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας 2017

Συνεχίστηκε στις Παιδικές Βιβλιοθήκες του Δ.Ο.Π.Α.Κ. Δήμου Καρδίτσας, με τρεις όμορφες δράσεις, η 6η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας 2017, που υλοποιείτε σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος!!!

>>>