Συνεδρίασε η Επιτροπή Βραβείων του Διαγωνισμού του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου

Η πορεία του 1ου Διαγωνισμού του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου που προκήρυξε ο Δήμος Καρδίτσας και η ανταλλαγή σκέψεων και προτάσεων για την μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση του καλλιτεχνικού και επιστημονικού δυναμικού της Καρδίτσας για τη συμμετοχή του, αλλά και την περαιτέρω αναβάθμιση του νέου θεσμού, ήταν τα βασικά θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η Επιτροπή του Διαγωνισμού του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου κατά τη συνεδρίασή της.

>>>