Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθειες και εργασίες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2017

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους για την Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Πέμπτη 18/5/2017 ώρα 13.00μμ.

>>>

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ»

1.Ο Δήμος Καρδίτσας, προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ», με προϋπολογισμό 30.000,00 € , που αναλύεται σε: εργασίες 24.193,55 € (στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται η δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και 5.806,45 € ΦΠΑ.

>>>