Ημερίδα της ΠΕΔ για τις χρηματοδοτικές ανάγκες των Δήμων

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας κ. Κων. Ξυλομένος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Παν. Μαντζιάρας και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολεοδομίας και Δράσεων Νεολαίας κ. Βασ. Κουρκούνας συμμετείχαν ως εκπρόσωποι του Δήμου Καρδίτσας σε ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε την Πέμπτη 30 Μαρτίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

>>>