Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Ο Δήμος Καρδίτσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», με προϋπολογισμό 120.000,00 € , που αναλύεται σε : εργασίες 96.774,19 € (στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται η δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε.,απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και 23.225,81 € ΦΠΑ.

>>>

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης αδείας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ και αντίστροφα, σύμφωνα με το ν. 4070/12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εξέδωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

>>>