Απολογισμός θητείας της Αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου Καρδίτσας

Πέρασαν  2,5 χρόνια από την ημέρα που ανέλαβα τη θέση της αντιδημάρχου  Οικονομικών του Δήμου Καρδίτσας. Στο χρονικό διάστημα της θητείας μου, επήλθαν μεγάλες αλλαγές στον τομέα των Οικονομικών και πραγματοποιήθηκαν αρκετά βήματα στον τομέα του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών, καθώς και σε πρωτοβουλίες και δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα.

>>>

Ευχαριστήριες Δηλώσεις

Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμαρχο κ. Φώτη Αλεξάκο για την εμπιστοσύνη που δείχνει προς το πρόσωπό μου αναθέτοντάς μου καθήκοντα Αντιδημάρχου. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να ανταποκριθώ στην ευθύνη που αναλαμβάνω και να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης του, καθώς και των συνδημοτών μου που με την ψήφο τους βρίσκομαι στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου.

>>>

Δημοσίευση Προκήρυξης 1Ε/2017 Α.Σ.Ε.Π.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 1Ε/2017 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. στο ΦΕΚ 7/15-02-2017 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2190/1994 ως ισχύει.