2η Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ στις 29.01.2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας έτους 2013 (εισηγητής: αντιδήμαρχος Φ. Κωτούλας)
(
Απόφαση ΔΣ 4/2013)


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Δ.Σ. 2/2013)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφισμα συμπαράστασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας προς τους αγρότες
 (
Απόφαση ΔΣ 3/2013)