18η Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ στις 30.10.2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συζήτηση, μετά από αίτημα του συνόλου των δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας, σχετικά με τις αρνητικές εξελίξεις στα ζητήματα της Σχολής Αστυφυλάκων, 60 Μ.Ε και Ε65  

2. Συζήτηση, μετά από αίτημα του συνόλου των δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας, σχετικά με την υποβάθμιση των Τοπικών Οργανισμών Υγείας