Δείγμα της συλλογής των έργων του Γιολδάση

 1. img 9098
 2. img 9099
 3. img 9100
 4. img 9101
 5. img 9103
 6. img 9104
 7. img 9105
 8. img 9106
 9. img 9107
 10. img 9108
 11. img 9109
 12. img 9110
 13. img 9111
 14. img 9112
 15. img 9113
 16. img 9114
 17. img 9115
 18. img 9116
 19. img 9117
 20. img 9118
 1. img 9119
 2. img 9120
 3. img 9121
 4. img 9122
 5. img 9123
 6. img 9124
 7. img 9125
 8. img 9126
 9. img 9127
 10. img 9128
 11. img 9129
 12. img 9130
 13. img 9131
 14. img 9132
 15. img 9133
 16. img 9134
 17. img 9135
 18. img 9136
 19. img 9137
 20. img 9138
 1. img 9139
 2. img 9140
 3. img 9141
 4. img 9142
 5. img 9144
 6. img 9145
 7. img 9146
 8. img 9148
 9. img 9149
 10. img 9151