Πολίτες

armodiothtes-dhmwn

Βασικές κατηγορίες αρμοδιοτήτων για παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες (με βάση τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/30.06.2006 και τον Ν.3852/2010 ΦΕΚ Α' 87/07.06.2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης").

Ανάπτυξη

Περιβάλλον

Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας της πόλης και των Δημοτικών Ενοτήτων

Απασχόληση

Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη

Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός

Πολιτική Προστασία

Αγροτική Ανάπτυξη – Κτηνοτροφία – Αλιεία

Λοιπές αρμοδιότητες


ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ

► Υπεύθυνη δήλωση (αρχείο doc)

Υπεύθυνη δήλωση (αρχείο pdf)

Αίτηση γενικής χρήσης (αρχείο doc)

Αίτηση γενικής χρήσης (αρχείο pdf)