Συγκοινωνίες

sygkoinwnies-karditsa


Υπεραστικό ΚΤΕΛ (24410 21411, 21001 )

Αστικό ΚΤΕΛ (24410 22666)

ΟΣΕ (24410 21402 )


ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΤΗΛ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 24410 21718
ΤΗΛ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ: 24410 22666

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2012 – 2013

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΑ
ΑΓΙΟΠΗΓΗ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:25-08:25-09:55-11:10-12:55-14:50-
16:45-18:40-21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:00-10:00-12:55-14:50
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:30-08:35-10:50-12:20-14:00-15:00-
16:35-18:35-20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:40-10:50-14:50
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:10-07:30-08:10-09:00-10:15-11:00-
12:15-12:30-14:45-15:50-16:45-17:45-18:45-19:45-21:00-21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30-09:15-10:55-12:55-13:30-14:15
ΑΜΠΕΛΙΚΟ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:45 ΤΕΤ.-07:20-11:50 ΤΕΤ.-12:10-
14:35-16:40-20:40
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:35-14:10
ΑΡΤΕΣΙΑΝΟ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:55 ΤΕΤ.-07:35-8:00 ΜΑΘ.-08:45-
09:55 ΤΕΤ.10:00-10:30 ΤΕΤ.-11:10-11:55-12:50-13:-55-14:05-14:50-
16:00-17:45-19:45-21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ:08:05-08:45-11:15-12:50-14:50
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:55-07:50-08:45-09:55-11:00-12:40-
14:10-15:05-15:40-17:40-19:40-21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:50-08:45-9:55-11:05-12:40-15:00
ΓΟΡΓΟΒΙΤΕΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:00-10:55-12:15-15:50-21:40
ΖΑΙΜΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:25-08:25-09:55-11:10-12:55-14:50-
16:45-18:40-21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:00-10:00-12:55-14:50
ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:50 ΤΕΤ.-07:25-08:35-10:00-12:00-
14:40-16:35-20:35
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:40-10:00-12:00-14:10
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:15-08:15-09:50-11:05-12:50-14:45-
16:40-18:35-21:35
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:50-09:50-12:50-14:35
ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:55-10:35-13:35-17:40
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:00-13:20
ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:55-09:10-10:10-11:10-12:10-12:55-
14:15-15:40-16:50-18:50-20:25-21:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:55-09:55-11:55-14:00
ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:20-08:50-10:05-12:20-14:40-16:35-
18:35-20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:05-12:20-14:05
ΚΡΑΝΙΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:45 ΤΕΤ.-07:25-08:30-09:50-11:05-
12:05 ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΤΕΤ.-12:35-13:45-14:40- 15:50-17:35-19:35-21:35
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:30-11:05-12:40-14:40
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:35-08:40-10:25 ΤΕΤ.-10:55-12:25-
14:05-15:10-16:40-18:35-20:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:45-10:55-14:00
ΛΟΞΑΔΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:05-17:40-19:30
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:15-08:10-11:25-13:40-14:45-15:45-
17:40-20:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:05-11:20-14:40
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:05-08:10-10:50-12:05-13:20-15:40-
17:45-19:35-21:35
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:20-10:50-13:20
ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:35-10:30-12:50 ΤΕΤ.-14:35
ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:15-13:30
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:55-07:50-08:45-09:55-11:00-12:40-
14:10-15:05-15:40-17:40-19:40-21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:50-08:45-9:55-11:05-12:40-15:00
ΜΥΡΙΝΗ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:25-07:25ΜΑΘ.-08:15-11:15-12:30ΤΕΤ.-13:30-14:35-15:35-17:30-20:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:15-11:15-14:35
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΣΕ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:05-07:55-08:00-08:50-09:00-09:15-
10:00-10:35-11:00-11:15-11:55-12:30-12:50-13:35-14:15-15:10-15:50-
16:45-17:50-18:45-19:50-20:55-21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:50-09:00-10:05-11:15-12:50-14:00-15:05
ΞΥΝΟΝΕΡΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:35-08:40-10:25ΤΕΤ.-10:55-12:25-
14:05-15:10-16:40-18:35-20:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:45-10:55-14:00
ΠΑΛΙΟΚΚΛΗΣΙ – ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:10-07:55-09:25-10:50-11:40-14:50-
17:50-19:40
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30-09:25-13:35
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:20-07:30-07:40-07:45-08:55-09:00-10:15-11:05-11:10ΤΕΤ.-11:35-12:20- 12:30-13:30-13:40-13:50-14:50-14:55-15:50-16:45-17:45-18:45-19:45-21:00-
21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30-08:20-09:20-11:00-12:30-13:30-14:15-14:55
ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:35-10:30-12:50 ΤΕΤ.-14:35
ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:15-13:30
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:45 ΤΕΤ.-07:25-08:30-09:50-11:05-
12:05
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΤΕΤ.-12:35-13:45-14:40-15:50-17:35-19:35-21:35
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:30-11:05-12:40-14:40
ΡΟΥΣΣΟ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΝΤΕΡΕ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:30-08:40-10:10-12:00 ΤΕΤ.-12:15-
14:45-16:50-20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:45-10:05-12:05(ΕΞΩ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ)-14:15(ΕΞΩ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ)
ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:20-07:30-07:40-07:45-08:55-09:00-
09:10-10:15-10:25-11:05-11:10ΤΕΤ.- 11:35-12:20-12:30-13:00-13:30-13:45-
14:00-14:25-14:50-14:55-15:50-16:45-17:45-18:45-19:45-21:00-21:45 
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30-08:20-09:10-11:00-11:30-12:30-13:30-14:15-14:55
ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΟΑΕΔ – ΙΕΚ – ΤΕΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:00ΤΕΤ.-07:45-08:05-08:10-08:40-
08:50-09:20-09:55-10:05-10:20-10:30ΤΕΤ.-11:15-11:20-12:05-12:20-13:00-
13:15-13:55ΜΑΘ.-14:05-14:10-14:25-15:00-15:05-15:50-16:00-17:00-
17:55-19:05-19:50-20:35-21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:10-08:45-10:05-11:15-12:05-12:55-14:10-14:50
ΦΡΑΓΚΟ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:45-09:50 -12:35-14:05-15:00-15:40-17:35-19:35-21:40
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:40-09:50-12:35-14:50

 

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΑΓΙΟΠΗΓΗ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:00-07:55-09:30-10:45-12:30-14:25-16:20-
18:15-21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30-09:30-12:30-14:20
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:10-08:20-10:30-12:00-13:30-14:40-16:15-
18:15-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:20-10:30-13:30
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:45-07:00-07:45-08:30-09:45-10:30-
11:45-12:00-13:00-14:20-15:20-16:15-17:15-18:15-19:15-20:30-21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:00-08:45-10:30-12:00-13:00-13:45
ΑΜΠΕΛΙΚΟ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:00-11:30 ΤΕΤ.-11:45-14:20-16:20-20:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:15-13:45
ΑΡΤΕΣΙΑΝΟ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:30 ΤΕΤ.-07:10-7:50 ΜΑΘ.-08:15-
08:30 ΤΕΤ.-09:30-09:45ΤΕΤ.-10:20ΤΕΤ.- 10:45-11:45-12:20-13:25-13:50-
14:20-15:30-17:15-19:15-21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:10-10:45-12:20-14:20
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:40-07:20-08:30-09:30-10:45-12:15-
13:45-14:40-15:20-17:15-19:15-21:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:20-08:20(Μ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥΚ.)-9:30-10:30(Μ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.)-
12:15-14:30
ΓΟΡΓΟΒΙΤΕΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:45-10:30-11:45-15:20-21:15
ΖΑΙΜΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:00-07:55-09:30-10:45-12:30-14:25-
16:20-18:15-21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30-09:30-12:30-14:20
ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:50 ΤΕΤ.-07:25-08:35-10:00-12:00-
14:40-16:35-20:35
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:40-10:00-12:00-14:10
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:00-07:55-09:30-10:45-12:30-14:25-
16:20-18:15-21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30-09:30-12:30-14:20
ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:35-10:15-13:15-17:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:50-13:00
ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:45-09:00-10:00-11:00-12:00-12:45-
14:05-15:30-16:40-18:40-20:15-21:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:45-09:45-11:45-13:50
ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:00-08:30-09:45-12:00-14:20-16:15-
18:15-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:05-12:20-14:05
ΚΡΑΝΙΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:30ΤΕΤ.-07:10Α.Α.-08:10Α.Α.-
09:30Α.Α-10:45Α.Α-11:45ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΤΕΤ.-12:20 Α.Α.-13:25-14:20 Α.Α.-
15:30-17:15 Α.Α.-19:15Α.Α.-21:15Α.Α.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:10 Α.Α.-10:45 Α.Α.-12:20 Α.Α.-14:20 Α.Α.
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:10-08:20-10:15 ΤΕΤ.-10:30-12:00-
13:30-14:40-16:15-18:15-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:20-10:30-13:30
ΛΟΞΑΔΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:35-17:15-19:15
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:55-07:45-11:00-13:15-14:20-15:20-
17:15-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:45-11:00-14:20
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:45-07:45-10:30-11:45-13:00-15:20-
17:15-19:15-21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:00-10:30-13:00
ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:25-10:15-12:30 ΤΕΤ.-14:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00-13:15
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:40-07:20-08:30-09:30-10:45-12:15-
13:45-14:40-15:20-17:15-19:15-21:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:20-08:20(Μ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥΚ.)-9:30-10:30(Μ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.)-
12:15-14:30
ΜΥΡΙΝΗ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:55-07:05 ΜΑΘ.-07:45-11:00-
12:15 ΤΕΤ.-13:15-14:20-15:20-17:15-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:45-11:00-14:20
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΣΕ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:40-07:10-07:20-07:45-08:20-08:30-
09:00-09:30-10:00-10:30-10:45-11:30-11:55-12:00-12:15-13:30-13:45-
14:40-15:20-16:15-17:15-18:15-19:15-20:30-21:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:20-08:20-09:30-10:30-12:15-13:30-14:30
ΞΥΝΟΝΕΡΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:10-08:20-10:15 ΤΕΤ.-10:30-12:00-
13:30-14:40-16:15-18:15-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:20-10:30-13:30
ΠΑΛΙΟΚΚΛΗΣΙ-ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:35-07:45-09:15-10:15-11:30-13:15- 
14:00 (ΑΠΟ ΤΡΙΚ.ΜΑΘ.)-17:15-19:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:50-09:15-13:00
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:45-06:55-07:05ΜΑΘ.-07:25-08:30-
09:45-10:30-10:55ΤΕΤ.-11:00-11:45-12:00-13:00-13:15-14:20-15:20-
16:15-17:15-18:15-19:15-08:30-21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:00-07:45-08:45-10:30-11:00-12:00-13:00-13:45-14:20
ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:25-10:15-12:30 ΤΕΤ.-14:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00-13:15
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:30ΤΕΤ-07:10Α.Α-08:10Α.Α-
09:30Α.Α-10:45Α.Α-11:45ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΤΕΤ.-12:20 Α.Α.-13:25-14:20 Α.Α.-
15:30-17:15Α.Α-19:15Α.Α-21:15Α.Α
ΣΑΒΒΑΤΟ:08:10 Α.Α.-10:45 Α.Α.-12:20 Α.Α.-14:20 Α.Α.
ΡΟΥΣΣΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΝΤΕΡΕ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:00-08:20-09:45-11:30ΤΕΤ-11:45-14:20
-16:20-20:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:15-09:45-11:45-13:45
ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:45-06:55-07:05ΜΑΘ-07:25-07:45-
08:30-09:45-10:15-10:30-10:55ΤΕΤ.- 11:00-11:45-12:00-12:30ΤΕΤ.-13:00-
13:15-14:20-15:20-16:15-17:15-18:15-19:15-20:30-21:15 
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:00-07:45-08:45-10:30-11:00-12:00-13:00-13:45-14:20
ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΟΑΕΔ-ΙΕΚ-ΤΕΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:30 ΤΕΤ.-07:10-07:45-07:50 ΜΑΘ.-
08:05 ΜΑΘ.08:10-08:30-09:00-09:30- 09:45 ΤΕΤ.-10:00-10:20 ΤΕΤ.-10:45- 
11:00-11:45-12:00-12:20-12:45-13:25-13:50-14:05-14:25-15:00-15:30-
16:40- 17:15- 18:40-19:15-20:15-21:15-21:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:45-08:10-09:45-10:00-11:45-12:20-14:50-14:20
ΦΡΑΓΚΟ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:20-09:30-12:15-13:45-14:40-15:20-
17:15-19:15-21:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:20-09:30-12:15-14:30