Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Καρδίτσας

gis-cityguideΟ Δήμος Καρδίτσας θέτει σε λειτουργία την νέα διαδικτυακή υπηρεσία  ►►►  City Guideπου προσφέρει στους πολίτες αναβαθμισμένες υπηρεσίες και συνεχή πληροφόρηση για την πολεοδομία και την πόλη της Καρδίτσας.

Οι νέα αυτή διαδικτυακή υπηρεσία είναι μέρος του νέουΟλοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (GIS) το οποίο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στον Δήμο (δείτε το διαφημιστικό φυλλάδιο).

Το σύστημα διαχειρίζεται ψηφιακά γεωγραφικά δεδομένα που καλύπτουν την πόλη της Καρδίτσας και τη Δημοτική Κοινότητα Καρδιτσομαγούλας, όπως :

 Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου
• Τις Περιοχές Επεκτάσεων του Σχεδίου
• Τις Πολεοδομικές Ενότητες του Δήμου
• Τις Ζώνες Πολεοδομικών Μηχανισμών
• Τις Χρήσεις Γης ανά Οικοδομικό Τετράγωνο
• Τους Συντελεστές Δόμησης ανά Οικοδομικό Τετράγωνο
• Τις Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων  κ.α.

Με το έργο αυτό, ο Δήμος Καρδίτσας εκσυγχρονίζει την εσωτερική λειτουργική του οργάνωση και διεκπεραίωση των διαδικασιών του, έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίξει άμεσα, ποιοτικά και αποδοτικά τα αιτήματα των πολιτών και να προσφέρει εύκολη ηλεκτρονική διεκπεραίωση των συναλλαγών των Δημοτών με τις Δημοτικές υπηρεσίες.

Εγχειρίδιο Χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογής Οδηγού Πόλης


ΠΡΟΣΟΧΗ
Το σύστημα διατίθεται για πληροφοριακή χρήση και μόνο. Το στοιχεία που προβάλλονται δεν αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία για χωροταξικές διενέξεις. 

gis-pinakida-ergo