Ημερίδα για τις Εφαρμογές της Γεωργίας Ακριβείας

Hμερίδα για τις εφαρμογές της Γεωργίας Ακριβείας οργανώθηκε την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013 στην αίθουσα του Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου (Ε.Β.Ε.) το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας.

Η ημερίδα, στην οποία παρουσιάστηκαν εφαρμογές της τεχνολογίας στην Γεωργία και ειδικότερα σε καλλιέργειες που ενδιαφέρουν τους παραγωγούς της περιοχής μας, αλλά και ευρύτερα, οργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος TAPAC (TransAtlantic Precision Agriculture Consortium).

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Αμερικανική Κυβέρνηση (FIPSE) στο πλαίσιο προγράμματος συνεργασίας Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Πανεπιστημίων που μεταξύ άλλων περιελάμβανε μια σειρά ημερίδων για ενημέρωση των αγροτών και άλλων φορέων.

Από Ευρωπαϊκής πλευράς μετείχαν τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πάντοβα (Ιταλία) και Μονάχου (Τεχνικό Πανεπιστήμιο- Γερμανία) και από Αμερικανικής τα Πανεπιστήμια της Georgia και Auburn.

Όσον αφορά τη χώρα μας, πραγματοποιήθηκε μία και μοναδική ημερίδα στην πόλη μας και ακολούθησαν άλλες δύο ημερίδες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην Πάντοβα της Ιταλίας (18-3-13) και το Πότσνταμ της Γερμανίας (21-3-13).

Το πρόγραμμα της ημερίδας ήταν το ακόλουθο:

► 09:00 Άφιξη μετεχόντων και εγγραφή
► 09:30 Εισαγωγικές παρουσιάσεις
► 10:00 Εφαρμογή Γεωργίας Ακριβείας στο Βαμβάκι: Η Ελληνική εμπειρία (Αθ. Μαρκινός, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
► 10:20 Εφαρμογή Γεωργίας Ακριβείας στο Βαμβάκι: Η Διεθνής εμπειρία και εφαρμογές για βελτίωση της διαχείρισης της καλλιέργειας, τη μείωση του κόστους και αύξηση των περιθωρίων κέρδους (Γιώργος Βελλίδης, University of Georgia, UGA)
► 10:40 Εφαρμογή Γεωργίας Ακριβείας στο σιτάρι (Francesco Morrari, University of Padova)
► 11:00 Εφαρμογή Γεωργίας ακριβείας: χρήση αισθητήρων για βελτίωση της διαχείρισης της καλλιέργειας (Brenda Ortiz, Auburn University)
► 11:20 – 11:30 Διάλειμμα – Καφές
► 11:30 Εφαρμογή σε καλλιέργειες υψηλής αξίας: Εφαρμογή σε μήλα (Βασίλης Λιάκος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
► 11:50 Εφαρμογή σε καλλιέργειες υψηλής αξίας: Εφαρμογή σε ελιές – και σε ελαιώνες πυκνής φύτευσης (Σάκης Γκέτσης, Perrotis College – Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης)
► 12:20 Οικονομικά των Τεχνολογιών Γεωργίας Ακριβείας (Dr. Markus Gandorfer, TU München και Dr. Andreas Meyer-Aurich, ATB Potsdam)
► 12:30 Συζήτηση και πρακτικές εφαρμογές (χαρτογράφηση της παραγωγής και ανάλυση των χαρτών, δημιουργία ζωνών διαχείρισης, μεταβλητές καλλιεργητικές φροντίδες) (Προσωπικό Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)
► 13:30 Τέλος της ημερίδας.


ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

play-video-1Μέρος 1ο

play-video-1Μέρος 2ο