Δράσεις – Έργα


► Ιούνιος 2013 – Ημερίδα με θέμα “Βαμβάκι: Αντιμετώπιση του πράσινου σκουληκιού – Προοπτικές της Καλλιέργειας”

► Απρίλιος 2013 – Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας

► Μάρτιος 2013 – Ημερίδα για τις Εφαρμογές της Γεωργίας Ακριβείας

► Οκτώβριος 2010 – Ασύρματο Δίκτυο Wi-Fi στην πόλη της Καρδίτσας

► Μάϊος 2010 – Ημερίδα για τις Υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Δήμο Καρδίτσας

► Μάϊος 2010 – Οικιακή Κομποστοποίηση

► Σεπτέμβριος 2008 – Πρόγραμμα Συν-Κοινωνία

 


► Η Καρδίτσα και το Ποδήλατο

Γραμμές του δημότη


► Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Καρδίτσας

► FTTH READY – Στην Καρδίτσα έγινε το πρώτο ολοκληρωμένο Fiber To The Home (Οπτική Ινα στο Σπίτι) έργο στην Ελλάδα από την εταιρεία Optronics Technologies SA 

►Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Καρδίτσας

►Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

 

►Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής

►Ανακύκλωση: Τρόπος Ζωής