Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

Η θέσπιση λειτουργίας των  ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο ενεργειών που αφορούν την καταπολέμηση του αποκλεισμού που υφίστανται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως οι Τσιγγάνοι. Στόχος της ενέργειας είναι η λειτουργία δομής, εντός του οικισμού του τσιγγάνικου πληθυσμού μέσω του οποίου θα παρέχεται πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ,  πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση, τη στέγαση καθώς και ενέργειες ευαισθητοποίησης της  ευρύτερης τοπικής κοινωνίας για την ομαλή ένταξη της Τσιγγάνικης ομάδας.

 

Στο πλαίσιο της παραπάνω φιλοσοφίας ξεκίνησε και η λειτουργία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ του Δήμου Καρδίτσας που  θεωρείται μετεξέλιξη του Ιατροκοινωνικού  Κέντρου Καρδίτσας. Η έναρξη του διευρυμένου ρόλου του Κέντρου πραγματοποιήθηκε στις 16/04/2014 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

 

Φορέας υλοποίησης του Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών ομάδων είναι ο Δήμος Καρδίτσας ο οποίος έχει και την ευθύνη ως ανάδοχος για την επίβλεψη/υλοποίηση του προγράμματος. Η συγκεκριμένη δομή λειτουργεί από τις 7:30 έως 15:30 (Δευτέρα έως Παρασκευή) και  στεγάζεται σε ένα λυόμενο οικίσκο ο οποίος είναι εγκατεστημένος στον οικισμό των Τσιγγάνων στη θέση “Μαύρικα” του Δήμου Καρδίτσας. Το Κέντρο είναι στελεχωμένο από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Συγκεκριμένα, απασχολούνται οι παρακάτω ειδικότητες:

 • Μια κοινωνιολόγος, ως συντονίστρια του κέντρου
 • Μία νοσηλεύτρια, ως υπεύθυνη για την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού
 • Μια ψυχολόγος, ως αρμόδια παροχής ψυχολογικής υποστήριξης και ψυχικής υγείας της κοινότητας
 • Μία  παιδαγωγός, ως  υπεύθυνη για τη μαθησιακή στήριξη και την ενασχόληση παιδιών
 • Ένας οικονομολόγος, ως υπεύθυνος προώθησης στην απασχόληση
 • Ένας διαμεσολαβητής (άτομο το οποίο προέρχεται από την ομάδα στόχου)

 

Ομάδα στόχος

 

Ωφελούμενοι του Κέντρου είναι 80 Ρομά, κάτοικοι του οικισμού “Mαύρικα”, οι οποίοι επιλέγησαν με βάση τα κριτήρια που ορίστηκαν από την 1955/04-09-12 προκήρυξη της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Δικαιούχος της πράξης). Επιπλέον η δομή προσφέρει υπηρεσίες και στον ευρύτερο πληθυσμό του οικισμού σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

 

 

Στόχοι του Κέντρου

Μέσω της δομής προωθείται:

 • η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με αξιοποίηση πάντα των υπηρεσιών και των παροχών του εθνικού συστήματος υγείας και κοινωνικής φροντίδας
 • η αστικοδημοτική τακτοποίηση
 • η προώθηση στην απασχόληση
 • η μαθησιακή στήριξη και η εξάλειψη της σχολικής διαρροής
 • η στήριξη των παιδιών και της οικογένειας
 • η ενδυνάμωση των κοριτσιών και γυναικών
 • η κοινωνική προστασία των Ελλήνων Ρομά
 • η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής

με απώτερο στόχο την ενσωμάτωση των Ρομά του οικισμού “Μαύρικα” στον τοπικό κοινωνικό ιστό.

 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ "ΜΑΥΡΙΚΑ"

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Τηλ. 24410-42737

email: kentroroma@dimoskarditsas.gov.gr