πρόγραμμα διανομής τροφίμων στο δήμο καρδίτσας

Σχετικά με το πρόγραμμα διανομής τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτους 2013, που υλοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  η Αντ/ρχος Ειδικών Πληθυσμιακών Κοινωνικών Ομάδων & Αλληλεγγύης του Δήμου Καρδίτσας κ. Ουρ. Σούφλα  ενημερώνει τους δικαιούχους δημότες  για τα εξής:

  •  Από τις συνολικά 4.000 αιτήσεις άπορων και κατοίκων των Κοινοτήτων που χαρακτηρίζονται ως ορεινές – μειονεκτικές, οι οποίες συγκεντρώθηκαν από τους Προέδρους των Κοινοτήτων  εγκρίθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μόνο οι 1.800 λόγω του τεκμαρτού εισοδήματος.
  •  Από την Τετάρτη 20/11 ξεκίνησε η παραλαβή των τροφίμων από το Δήμο Καρδίτσας. Η διανομή των τροφίμων στους δικαιούχους, θα ξεκινήσει αφού παραληφθούν όλες οι ποσότητες απ' όλα τα προς διάθεση είδη. Οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν με σχετική ανακοίνωση στον τύπο, αλλά και από τους Προέδρους, από τους οποίους θα παραλάβουν και τα τρόφιμα.
  •  Όσοι δημότες υπέβαλαν αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα μέσω των Συλλόγων  Πολυτέκνων, Τριτέκνων, Μονογονεϊκών οικογενειών, ΑΜΕΑ, Νεφροπαθών, Γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες, Τριτέκνων και Πολυτέκνων Αθιγγάνων θα παραλάβουν τα τρόφιμα από τους φορείς,  στους οποίους ανήκουν.