Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΤΟΣ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 21.03.2018 16.03.2018
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 26.02.2018 22.02.2018
Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του σώματος στις 26.02.2018 22.02.2018
   
   
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 26.01.2018 22.01.2018
   

ΕΤΟΣ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
30η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 03.01.2018 29.12.2017
29η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 29.12.2017 22.12.2017
28η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 28.12.2017 22.12.2017
27η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 19.12.2017 15.12.2017
26η Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του σώματος στις 28.11.2017 24.11.2017
25η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 28.11.2017 24.11.2017
24η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 21.11.2017 17.11.20117
23η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 17.11.2017 13.11.2017
22η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 02.11.2017 27.10.2017
21η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 24.10.2017 20.10.2017
20η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 05.10.2017 29.09.2017
19η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 14.09.2017 08.09.2017
18η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 31.08.2017 25.08.2017
17η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 20.07.2017 14.07.2017
16η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 11.07.2017 07.07.2017
15η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 26.06.2017 22.06.2017
14η Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του σώματος στις 26.06.2017 22.06.2017
13η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 25.05.2017 19.05.2017
12η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 16.05.2017 28.04.2017
11η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 04.05.2017 28.04.2017
10η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 08.04.2017 08.04.2017
Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του σώματος στις 12.04.2017 07.04.2017
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 12.04.2017 07.04.2017
Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του σώματος στις 23.03.2017 17.03.2017
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 23.03.2017 17.03.2017
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 28.02.2017 24.02.2017
Πρόσκληση για ειδική δημόσια συνεδρίαση του σώματος στις 23.02.2017 17.02.2017
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 09.02.2017 03.02.2017
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 27.01.2017 23.01.2017
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 04.01.2017 30.12.2016

ΕΤΟΣ 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
21η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 30.12.2016 22.12.2016
20η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 28.12.2016 23.12.2016
19η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 07.12.2016 01.12.2016
18η Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του σώματος στις 23.11.2016 18.11.2016
17η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 23.11.2016 18.11.2016
16η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 25.10.2016 21.10.2016
15η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 04.10.2016 30.09.2016
14η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 15.09.2016 09.09.2016
13η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 24.08.2016 19.08.2016
12η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 14.07.2016 07.07.2016
11η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 28.06.2016 24.06.2016
10η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 06.06.2016 02.06.2016
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 24.05.2016 20.05.2016
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 13.05.2016 09.05.2016
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 18.04.2016 14.04.2016
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 23.03.2016 18.03.2016
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 08.03.2016 04.03.2016
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 26.02.2016 22.02.2016
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 13.02.2016 13.02.2016
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 29.01.2016 22.01.2016
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 14.01.2016 13.01.2016

 

ΕΤΟΣ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
32η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 31.12.2015 23.12.2015
31η Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του σώματος στις 30.12.2015 23.12.2015
30η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 30.12.2015 23.12.2015
29η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 16.12.2015 11.12.2015
28η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 07.12.2015 07.12.2015
27η Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του σώματος στις 27.11.2015 23.11.2015
26η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 27.11.2015 23.11.2015
25η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 16.11.2015 10.11.2015
24η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 13.11.2015 09.11.2015
23η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 06.11.2015 05.11.2015
22η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 26.10.2015 22.10.2015
21η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 06.10.2015 02.10.2015
20η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 15.09.2015 11.09.2015
19η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 24.08.2015 20.08.2015
18η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 11.08.2015 07.08.2015
17η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 21.07.2015 17.07.2015
16η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 13.07.2015 09.07.2015
15η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 02.07.2015 26.06.2015
14η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 25.06.2015 24.06.2014
13η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 11.06.2015 05.06.2015
12η Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του σώματος στις 03.06.2015 03.06.2015
11η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 19.05.2015 15.05.2015
10η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 04.05.2015 30.04.2015
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 24.04.2015 23.04.2015
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 21.04.2015 17.04.2015
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 02.04.2015 27.03.2015
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 17.03.2015 13.03.2015
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 05.03.2015 26.02.2015
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 13.02.2015 09.02.2015
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 05.02.2015 30.01.2015
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 19.01.2015 15.01.2015
   

ΕΤΟΣ 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
30η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 31.12.2014 29.12.2014
29η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 29.12.2014 23.12.2014
28η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 29.12.2014 23.12.2014
27η Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του σώματος στις 23.12.2014 19.12.2014
26η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 23.12.2014 19.12.2014
25η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 18.12.2014 12.12.2014
24η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 16.12.2014 12.12.2014
23η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 02.12.2014 28.11.2014
22η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 24.11.2014 20.11.2014
21η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 11.11.2014 10.11.2014
20η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 13.11.2014 06.11.2014
19η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 16.10.2014 10.10.2014
18η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 30.09.2014 26.09.2014
17η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 16.09.2014 12.09.2014
16η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 16.08.2014 21.08.2014
15η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 30.07.2014 25.07.2014
14η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 16.07.2014 14.07.2014
13η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 10.07.2014 10.07.2014
12η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 02.07.2014 27.06.2014
11η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 25.06.2014 24.06.2014
10η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 10.06.2014 06.06.2014
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 09.05.2014 09.05.2014
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 15.04.2014 11.04.2014
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 07.04.2014 04.04.2014
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 27.03.2014 21.03.2014
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 13.03.2014 11.03.2014
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 25.02.2014 21.02.2014
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 30.01.2014 30.01.2014
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 27.01.2014 23.01.2014
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 14.01.2014 14.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΕΤΟΣ 2013

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
33η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 31.12.2013 27.12.2013
32η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 27.12.2013 23.12.2013
31η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 20.12.2013 17.12.2013
30η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 20.12.2013 17.12.2013
29η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 02.12.2013 02.12.2013
28η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 26.11.2013 22.11.2013
27η Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του σώματος στις 26.11.2013 22.11.2013
26η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 20.11.2013 15.11.2013
25η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 14.11.2013 08.11.2013
24η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 30.10.2013 25.10.2013
23η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 17.10.2013 11.10.2013
22η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 12.09.2013 06.09.2013
21η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 28.08.2013 22.08.2013
20η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 31.07.2013 26.07.2013
19η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 09.07.2013 05.07.2013
18η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 12.06.2013 12.06.2013
17η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 05.06.2013 31.05.2013
16η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 28.05.2013 28.05.2013
15η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 28.05.2013 28.05.2013
14η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 16.05.2013 10.05.2013
13η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 08.05.2013 30.04.2013
12η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 22.04.2013 18.04.2013
11η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 16.04.2013 12.04.2013
10η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 02.04.2013 01.04.2013
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 28.03.2013 26.03.2013
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 12.03.2013 08.03.2013
Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του σώματος στις 12.03.2013 08.03.2013
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 05.03.2013 01.03.2013
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 21.02.2013 15.02.2013
Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του σώματος στος 21.02.2013 15.02.2013
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 29.01.2013 (Προϋπολογισμός 2013) 25.01.2013
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 29.01.2013 (Τεχνικό Πρόγραμμα 2013) 25.01.2013
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 18.01.2013 17.01.2013
Πρόσκληση για Δημαιρεσίες διετίας 2013-2014 στις 06.01.2013 03.01.2013

ΕΤΟΣ 2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
23η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 27.12.2012 27.12.2012
22η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 21.12.2012 20.12.2012
21η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 10.12.2012 07.12.2012
20η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 30.11.2012 29.11.2012
19η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 14.11.2012 13.11.2012
18η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 30.10.2012 23.10.2012
17η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 25.10.2012 19.10.2012
16η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 27.09.2012 24.09.2012
15η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 24.08.2012 23.08.2012
14η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 25.07.2012 24.07.2012
13η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 18.07.2012 17.07.2012
12η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 16.07.2012 13.07.2012
11η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 02.07.2012 28.06.2012
10η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 22.06.2012 21.06.2012
09η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 07.06.2012 01.06.2012
08η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 17.05.2012 11.05.2012
07η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 29.03.2012 23.03.2012
06η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 19.03.2012 16.03.2012
05η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 23.02.2012 17.02.2012
04η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 26.01.2012 24.01.2012
03η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 30.01.2012 23.01.2012
02η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 16.01.2012 12.01.2012
01η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 04.01.2012 03.01.2012

ΕΤΟΣ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
28η Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του σώματος στις 29.12.2011 27.12.2011
27η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 29.12.2011 27.12.2011
26η Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του σώματος στις 28.12.2011 23.12.2011
25η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 28.12.2011 23.12.2011
24η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 19.12.2011 19.12.2011
23η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 07.12.2011 05.12.2011
22η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 29.11.2011 25.11.2011
21η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 25.11.2011 21.11.2011
20η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 25.10.2011 21.10.2011
19η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 26.09.2011 26.09.2011
18η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 28.09.2011 26.09.2011
17η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 08.09.2011 06.09.2011
16η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 19.08.2011 18.08.2011
15η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 15.07.2011 14.07.2011
14η Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του σώματος στις 15.07.2011 14.07.2011
13η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 24.06.2011 21.06.2011
12η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 07.06.2011 03.06.2011
11η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 24.05.2011 20.05.2011
10η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 13.05.2011 10.05.2011
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 19.04.2011 (προυπολογισμός 2011) 15.04.2011
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 19.04.2011 15.04.2011
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 06.04.2011 04.04.2011
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 01.04.2011 31.03.2011
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 29.03.2011 24.03.2011
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 17.03.2011 16.03.2011
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 10.03.2011 07.03.2011
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 28.02.2011 25.02.2011
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 28.01.2011 26.01.2011