Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ν.1080/80)

dimotiki-epitropi-diavouleysis


11.04.2013

1η Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση τη Δευτέρα 15.04.2013 και ώρα 09:00 πμ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών μετά από αίτηση των κ.κ. Χρήστου Πέτρου του Δημητρίου και Δήμητρας Πέτρου- Οικονόμου του Θεοδόση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Καραγιάννης Νικόλαος