Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΤΟΣ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 21.04.2015 17.04.2015
   
   
   
   
   

ΕΤΟΣ 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
11η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 03.10.2014 29.09.2014
10η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 16.09.2014 15.09.2014
   
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 27.08.2014 22.08.2014
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 28.07.2014 16.07.2014
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 12.06.2014 06.06.2014
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 23.05.2014 19.05.2014
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 11.04.2014 07.04.2014
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 31.03.2014 26.03.2014
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 18.02.2014 14.02.2014
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 30.01.2014 24.01.2014

ΕΤΟΣ 2013

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
17η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 11.12.2013 06.12.2013
16η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 19.11.2013 15.11.2013
15η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 15.11.2013 11.11.2013
14η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 29.10.2013 24.10.2013
13η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 23.10.2013 17.10.2013
12η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 12.10.2013 04.10.2013
11η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 12.09.2013 06.09.2013
10η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 10.09.2013 06.09.2013
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 27.08.2013 23.08.2013
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 30.07.2013 26.07.2013
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 25.07.2013 19.07.2013
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 21.06.2013 17.06.2013
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 22.05.2013 20.05.2013
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 15.04.2013 12.04.2013
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 27.03.2013 22.03.2013
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 08.02.2013 04.02.2013
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 31.01.2013 30.01.2013

ΕΤΟΣ 2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
17η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 03.12.2012 30.11.2012
16η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 16.11.2012 14.11.2012
15η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 08.11.2012 06.11.2012
14η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 17.10.2012 16.10.2012
13η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 28.09.2012 26.09.2012
12η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 29.08.2012 27.08.2012
11η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 26.07.2012 24.07.2012
10η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 18.07.2012 16.07.2012
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 27.06.2012 25.06.2012
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 31.05.2012 29.05.2012
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 18.05.2012 16.05.2012
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 09.04.2012 06.04.2012
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 15.03.2012 13.03.2012
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 07.03.2012 05.03.2012
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 07.02.2012 03.02.2012
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 19.01.2012 03.02.2012
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 16.01.2012 03.02.2012

ΕΤΟΣ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
13η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 16.12.2011 14.12.2011
12η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 16.11.2011 14.11.2011
11η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 26.10.2011 21.10.2011
10η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 14.09.2011 09.09.2011
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 01.08.2011 29.07.2011
Πρόσκληση για Έκτακτη συνεδρίαση του σώματος στις 15.07.2011 01.07.2011
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 01.07.2011 24.06.2011
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 06.06.2011 01.06.2011
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 13.05.2011 06.05.2011
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 13.04.2011 11.04.2011
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 22.03.2011 18.03.2011
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 18.02.2011 14.02.2011
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του σώματος στις 24.01.2011 21.01.2011