Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καρδίτσας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Αφορούν στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., μεριμνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.

Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα περιλαμβάνουν:
1. Στρατηγικό Σχέδιο.
2. Επιχειρησιακό Σχέδιο.
3. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.

Ο Δήμος Καρδίτσας ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2014 -2019. Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 271/2016 απόφασή του ενέκρινε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2014–2019, ενώ με την αριθ. 272/2016 απόφασή του ενέκρινε την έκθεση διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Διανομή προϊόντων στους ωφελούμενους του Προγράμματος “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας θα προχωρήσει σε διανομή προϊόντων στους ωφελούμενους του προγράμματος “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης” οι οποίοι είχαν αποδεχθεί στην αίτησή τους να παραλαμβάνουν και προϊόντα του ΤΕΒΑ

>>>

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διανομή προϊόντων στους ωφελούμενους του Προγράμματος “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”

Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2014–2019

Με την αριθ. 352/2015 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Πλαίσιο εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Καρδίτσας (2014 – 2019)

>>>

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2014–2019

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για το «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 2014-19»

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας Στις 10-9-2015 έγινε παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με σκοπό την ολοκλήρωση των συμπερασμάτων της δημόσιας διαβούλευσης που άρχισε στις 22-7-2015, όταν δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου για την περίοδο 2014

>>>

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για το «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 2014-19»

Δημόσια Διαβούλευση Α΄ Φάσης «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας κατά τη συνεδρίασή του στις 13 Ιουλίου 2015 ψήφισε το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου για την περίοδο 2014 – 2019.

>>>

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δημόσια Διαβούλευση Α΄ Φάσης «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ»