Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

Ο ισχύων Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Καρδίτσας δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β' 969/8-4-2016. Μπορείτε να τον δείτε σε μορφή pdf ή στο παρακάτω γράφημα (κλικ για μεγέθυνση):

Ο.Ε.Υ. Δήμου Καρσίτσας 2016

Στο ΦΕΚ Β' 2649/09.11.2011 είχε δημοσιευθεί ο προηγούμενος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας, ο οποίος γραφικά αναπαρίσταται ως εξής:

 (κάντε κλικ για μεγέθυνση)

oey-dhmou-2011