Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών

Γενικά στοιχεία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Καρδίτσας λειτούργησαν ως Νομικό Πρόσωπο από το 2001, (ΦΕΚ 1608/4-12-2001), συγχωνεύοντας όλους τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας,  που είχαν συσταθεί  ως Νομικά Πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2880/2001. Είχε υπό την εποπτεία του οκτώ   δομές, εκ των οποίων οι έξι (6) βρίσκονταν μέσα στην πόλη της Καρδίτσας και οι δύο (2) στα Δημοτικά Διαμερίσματα  Αρτεσιανού και Καρδιτσομάγουλας,  καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες της εργαζόμενης μητέρας.
Με τον Ν. 3852/2010 του Καλλικράτη,  καταργήθηκε ως Νομικό Πρόσωπο, συμπεριλήφθηκε στο οργανόγραμμα του Δήμου και  λειτουργεί ως υπηρεσία του σε επίπεδο Διεύθυνσης,  (ΦΕΚ 1399-16.06.2011), συμπεριλαμβάνοντας και τον Παιδικό Σταθμό της Δημοτικής ενότητας της Μητρόπολης. Όλες οι δομές λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος.
Σήμερα συστεγάζονται οι:
• Α' Παιδικός  Σταθμός  και  Παιδικός  Σταθμός Αρτεσιανού.
• Α' και Β΄ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.

ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σκοπός της λειτουργίας τους είναι να προσφέρουν:
1. Προσχολική αγωγή που ακολουθεί τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και ανταποκρίνεται στις ανάγκες  για την ολόπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών. 
2. Την καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση & ψυχαγωγία των νηπίων, που εξαιτίας της εργασίας και των δύο γονέων ή άλλης κοινωνικής αιτίας δεν την έχουν.
3. Κατάλληλη προετοιμασία για τα παιδιά της προ-νηπιακής ηλικίας,  για την απρόσκοπτη είσοδό τους στο Νηπιαγωγείο και μετέπειτα στο Δημοτικό Σχολείο, μέσα από προγράμματα ανάλογα της νοητικής και ψυχοκινητικής τους εξέλιξης.
4. Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και προβληματισμό των γονέων σε θέματα αγωγής, ψυχολογίας και σχέσεων με τα παιδιά τους.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Η λειτουργία των Παιδικών και  Βρεφονηπιακών σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους, επί πέντε ημέρες εβδομαδιαία, από Δευτέρα έως και  Παρασκευή.
Από την 1η Αυγούστου έως 31η Αυγούστου οι Παιδικοί Σταθμοί παραμένουν κλειστοί. 
Οι Παιδικοί Σταθμοί δεν λειτουργούν κατά το χρονικό διάστημα των Χριστουγέννων από 24η  Δεκεμβρίου έως και 6η  Ιανουαρίου και το Πάσχα από τη Μ. Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, διαστήματα που είναι απαραίτητα για οικογενειακή σύναξη και θρησκευτική ανάταση της οικογένειας. 
Το προσωπικό από 1η Αυγούστου έως 31η  Αυγούστου παίρνει υποχρεωτικά την ετήσια άδειά του,  εκτός αν,  αλλάξει ο χρόνος διακοπών των Παιδικών Σταθμών ή σε ορισμένες έκτακτες περιπτώσεις που κρίνονται από τη Διεύθυνση  και πάντα μέσα στα πλαίσια που προβλέπονται από τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών αρχίζει από τις  7:00 ώρα π.μ. και λήγει στις 15:00 μ.μ.
Η δυναμικότητα ανέρχεται στα τριακόσια πενήντα  (350) περίπου παιδιά ετησίως, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος των αναγκών της εργαζόμενης μητέρας του Δήμου μας.
Η ηλικίες των παιδιών που φιλοξενούνται είναι από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η οργάνωση της παιδαγωγικής δράσης σε όλες τις ηλικίες γίνεται με γνώμονα τις ανάγκες των παιδιών και στηρίζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και  στην δράση της παιδαγωγού, η οποία  λειτουργεί  έτσι ώστε, να βοηθάει τα παιδιά στην εξελικτική τους πορεία, προσφέροντας τους  τα κατάλληλα ερεθίσματα.
Δουλεύει μαζί με τα παιδιά και όχι για τα παιδιά, χωρίς να επιβάλλει πάντα τις επιλογές της.
Στα πλαίσια της ψυχαγωγίας καθώς και της ενημέρωσης, διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις παιδαγωγικού, ψυχαγωγικού, ενημερωτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Επικοινωνία - Τμήματα

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: ΓΡΑΠΑΤΣΑ-ΤΖΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ταλιαδούρου 2, 4ος όροφος

Τ.Κ. 43100,  Καρδίτσα

Τηλέφωνο: 2441079159

Φαξ: 2441076322

Ηλεκτρονική διεύθυνση: paidikoistathmoi@dimoskarditsas.gov.gr

 

Τμήματα Παιδικών Σταθμών

  • Α’ Παιδικός σταθμός & παιδικός σταθμός Αρτεσιανού

Ταχυδρομική διεύθυνση:Τρικάλων 190, Καρδίτσα

Προϊσταμένη τμήματος ΜΑΙΔΩΝΗ-ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Τηλέφωνο: 2441022929

  • Β΄ Παιδικός σταθμός

Ταχυδρομική διεύθυνση: Αλ. Παναγούλη 1, Καρδίτσα

Προϊσταμένη τμήματος: ΚΟΝΤΟΥ – ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Τηλέφωνο: 2441026026

  • Γ΄ Παιδικός σταθμός

Ταχυδρομική διεύθυνση: Καραϊσκάκη  40, Καρδίτσα

Προϊσταμένη τμήματος: ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο: 2441073295

  • Δ΄ Παιδικός σταθμός

Ταχυδρομική διεύθυνση: Τέρμα Αισώπου, Καρδίτσα

Προϊσταμένη τμήματος: ΣΙΝΑΝΗ ΣΥΛΒΙΑ

Τηλέφωνο: 2441041802

  • Α’ & Βρεφονηπιακός σταθμός

Ταχυδρομική διεύθυνση : Τέρμα Ταυρωπού, Καρδίτσα

Προϊσταμένη τμήματος: ΤΟΜΑΤΣΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ

Τηλέφωνο: 2441071206

  • Παιδικός σταθμός Δ.Δ. Καρδιτσομάγουλας

Ταχυδρομική διεύθυνση: Καρδιτσομάγουλα

Προϊσταμένη τμήματος: ΜΑΧΑΙΡΑ ΛΟΥΚΙΑ

Τηλέφωνο: 2441025062

  • Παιδικός σταθμός Δ.Ε. Μητρόπολης

Ταχυδρομική διεύθυνση: Μητρόπολη

Προϊσταμένη τμήματος: ΚΑΠΝΟΥΤΖΗ-ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Τηλέφωνο: 2441055263

Εγγραφές - Τροφεία

Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς Δήμου Καρδίτσας, έχουν όλα τα παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο.
Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 25 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους και σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζομένων γονέων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια (όπως π.χ. παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, παιδιά αγάμων μητέρων, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από γονείς με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λ.π.).
Το Δημοτικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να εξειδικεύει τα κριτήρια αυτά καθιερώνοντας τη μοριοποίησή τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ
  Όσοι έχουν εισόδημα Πληρώνουν μηνιαίως
  Από Εώς
1 0,00€ 6.000,00€ ΔΩΡΕΑΝ
2 6.000,01€ 12.000,00€ 15,00€
3 12.000,01€ 16.000,01€ 20,00€
4 16.00,01€ 20.000,00€ 30,00€
5 20.000,01€ 25.000,00€ 40,00€
6 25.000,01€ 30.000,00€ 50,00€
7 30.000,01€ και άνω 60,00€

Πολύτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 € ΔΩΡΕΑΝ.

Άνω των 15.000,00 €  θα καταβάλλεται για το α΄ τέκνο το ποσό των 15,00 € και για το β΄ τέκνο το ήμισυ του καταβαλλομένου για το α΄ τέκνο δηλ. 7,5 €.

Όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης , θα καταβάλλουν ποσό 20,00 € ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων, ή τέκνο αυτής,  έχει ποσοστό αναπηρίας 67%. Η απαλλαγή ισχύει μέχρι του ποσού των 12.000,00 €. Από 12.000,00 € και άνω θα καταβάλλει το ποσό των 15,00 € μηνιαίως.

Τα τροφεία καταβάλλονται ανεξαρτήτως παρουσιών των νηπίων,  εφόσον είναι εγγεγραμμένα στην δύναμη των Παιδικών Σταθμών. Τα καταβαλλόμενα τροφεία είναι μηνιαία  (11 μήνες)  και  καταβάλλονται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα στην υπεύθυνη του Σταθμού.

Έντυπα - Αιτήσεις

Για να κατεβάσετε τα διάφορα έντυπα που μπορεί να χρειαστείτε, πατήστε στους αντίστοιχους συνδέσμους παρακάτω:

  • Αίτηση εγγραφής: σε μορφή doc
  • Αίτηση επανεγγραφής: σε μορφή doc
  • Ατομική κάρτα υγείας: σε μορφή pdf

Εκδηλώσεις

Τσικνοπέμπτη στον Α΄& Β΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Καρδίτσας

Μια υπέροχη Τσικνοπέμπτη πέρασαν όσοι βρέθηκαν στον Α΄& Β΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Καρδίτσας. Τα παιδιά και το προσωπικό του Σταθμού τίμησαν για άλλη μια χρονιά τους αφανείς ήρωες της οικογένειας.

>>>

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τσικνοπέμπτη στον Α΄& Β΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Καρδίτσας

Αποκριές Παιδικών Σταθμών 2018

Στην κατάμεστη και πολύ όμορφα διακοσμημένη αίθουσα του Παυσίλυπου είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν τα παιδιά των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών το απόγευμα της Δευτέρας, σε μια όμορφη εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Καρδίτσας και η Διεύθυνση των Π.Σ.

>>>

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποκριές Παιδικών Σταθμών 2018

Γλυκές χαρούμενες ευχές από τον Δημοτικό Παιδικό Καρδιτσομαγούλας

Γλυκές εκπλήξεις περίμεναν τα παιδιά και τους γονείς στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Παιδικού Σταθμού!

>>>

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γλυκές χαρούμενες ευχές από τον Δημοτικό Παιδικό Καρδιτσομαγούλας

Να βλέπεις με τα μάτια της ψυχής σου

Μια πρωτότυπη εκδήλωση δράση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19/12 στο Δ’ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό (Καμινάδων). Προσκεκλημένος ήταν ο δικηγόρος κ. Αυγουλάς Βαγγέλης, επικεφαλής της Νεολαίας Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών και εκπρόσωπος στην Ελλάδα της Διεθνούς Οργάνωσης VIEWS για νέους με προβλήματα όρασης, ενώ συνεργάστηκε και ο Σύλλογος Τριτέκνων.

>>>

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Να βλέπεις με τα μάτια της ψυχής σου

Συνέχεια εκδηλώσεων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Την σκυτάλη των εκδηλώσεων λήξης πήραν ο Α΄ και Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός και Β΄ Παιδικός Σταθμός, με θέματα «το Ταξίδι της Μουσικής» και: «Αίσωπος ! κάτι θέλει να μας πει…» αντίστοιχα.

>>>

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συνέχεια εκδηλώσεων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Έναρξη καλοκαιρινών εκδηλώσεων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καρδίτσας

«Παντός καιρού» αποδείχθηκαν ότι είναι τα παιδιά και οι παιδαγωγοί του Α΄ Παιδικού Σταθμού, οι οποίες παρόλα τα «καμώματα» του καιρού κατάφεραν να παρουσιάσουν μια αρτιότατη εκδήλωση το πρωί της Παρασκευής στον γεμάτο χρώματα στολισμένο κήπο του Σταθμού.

>>>

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έναρξη καλοκαιρινών εκδηλώσεων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καρδίτσας