Αστικές μη κερδοσκοπικές Εταιρείες


Θεοδωρίδειο Κέντρο "ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ"

Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας


 

Θεοδωρίδειο Κέντρο "ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ"

orizontes-01
 • Συμβουλευτικός σταθμός
 • Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση
 • Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη
 • Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης
 • Προγράμματα Κοινωνικοποίησης
 • Προγράμματα Αθλησης
Τί είναι το ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Το ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ δημιουργήθηκε το 1994 από την ΑΝ.ΚΑ. ΑΕ σε συνεργασία με την ΤΕΔΚ και το ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Είναι Εταιρεία Αστική μη κερδοσκοπική και διοικείται από εννεαμελές ΔΣ στο οποίο συμμετέχουν:

 • Εκπρόσωποι του Δήμου Καρδίτσας
 • Εκπρόσωπος της ΑΝΚΑ ΑΕ
 • Εκπρόσωποι των Συλλόγων γονέων και ατόμων με ειδικές ανάγκες του Ν.Καρδίτσας

Πόροι του ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

 • Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Καρδίτσας
 • Οι πολύτιμες προσφορές δωρητών
 • Υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης
 • Εσοδα από κοινωνικές εκδηλώσεις
orizontes-02

Δραστηριότητες

Το ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ είναι ο χώρος στον οποίο οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες και οι οικογένειές τους μπορούν να απευθύνονται και να βρίσκουν:

 • Πληροφορίες για θέματα που τους αφορούν
 • Υποστήριξη και συμπαράσταση
 • Επαφή και επικοινωνία μεταξύ τους, με τους Συλλόγους τους που λειτουργούν στην περιοχή μας αλλά και με τους πανελλήνιους Συλλόγους ΑΜΕΑ
orizontes-03
Προγράμματα
 • Πρόγραμμα Θεάτρου
 • Πρόγραμμα Γυμναστικής
 • Πρόγραμμα Κολύμβησης
 • Πρόγραμμα Εφημερίδας
 • Πρόγραμμα Ατομικής Υγιεινής
 • Πρόγραμμα Κοινωνικοποίησης
 • Πρόγραμμα Θερινής Κατασκήνωσης
 • Υλοποίηση Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ενωσης

Αλαμανή 57 & Καποδιστρίου

ΤΚ 43 100

Καρδίτσα

Τηλ.& Φαξ 2441071761

orizontes-04

Το ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ απευθύνεται σε όλη την κοινωνία με:

 • Διαλέξεις ενημερωτικού χαρακτήρα για τα προβλήματα των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες
 • Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Εργαστήριο Κεραμικής
 • Εργαστήριο Ζωγραφικής
 • Εργαστήριο Αγιογραφία

ΔΩΡΕΑ ΛΥΔΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΟΚΛΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ

Από τον Δεκέμβριο του 1999 το ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ έχει πλέον τη δική του, μόνιμη στέγη.

Το οφείλει στη δωρεά της κυρίας Λυδίας Θεοδωρίδου προς το Δήμο Καρδίτσας για την αγορά και τον εξοπλισμό του κτιρίου, αλλά και στη συμβολή του Δήμου Καρδίτσας ως προς την αναπαλαίωσή του.

► ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ


Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

kentro_gynaikwn_karditsas

 

 

 

 

 

Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΟΤΑ.

Ειδικότερα, στο ΔΣ συμμετέχουν:

 1. Ο ΔΗΜΟΣ Καρδίτσας, ο οποίος με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ορίζει τα 5 τακτικά και τα 5 αναπληρωματικά μέλη. 
 2. Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας, η οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζει τα 2 τακτικά και τα 2 αναπληρωματικά μέλη.
 3. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδίτσας, μέλος ΟΓΕ, ο οποίος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζει το 1 τακτικό και το 1 αναπληρωματικό μέλος.
 4. Η ΕΓΕ, παράρτημα Καρδίτσας, η οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζει το 1 τακτικό και το 1 αναπληρωματικό μέλος.

Έχει ως κύριους σκοπούς:

• την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, ενημέρωσης και βοήθειας στις γυναίκες της περιοχής σε θέματα εργασίας, 
• την ενεργή υποστήριξη του σε "μειονεκτούσες" ομάδες γυναικών της περιοχής, όπως οι άγαμες μητέρες, οι μετανάστριες, οι γυναίκες που υφίστανται βία μέσα και έξω από το σπίτι.
• την διευκόλυνση του συνδυασμού των πολλαπλών ρόλων των γυναικών (επαγγελματικές και οικογενειακές ευθύνες), παρέχοντας στις εργαζόμενες μητέρες τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του (Χώρος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Βρεφικός Σταθμός, Τμήμα Στήριξης Γυναικών, Τμήμα Προώθησης Γυναικείας Απασχόλησης – Επιχειρηματικότητας)
• τη συνεργασία με όλους εκείνους τους φορείς που έχουν άμεση σχέση με τα εργασιακά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά θέματα των γυναικών
• την παροχή πληροφόρησης ακόμη και στις γυναίκες των ορεινών ή απομακρυσμένων περιοχών
• την ενθάρρυνση και στήριξη για την απόκτηση και ανάπτυξη σύγχρονων επαγγελματικών δεξιοτήτων των γυναικών
• την στήριξη των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές παραμέτρους και τις συνθήκες που επικρατούν και την ενθάρρυνση των τοπικών πρωτοβουλιών 
• την ενημέρωση για τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας 
• την ευαισθητοποίηση των κοινωνικών εταίρων και των φορέων για την επαγγελματική προώθηση και ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας υποστηρίζοντας την ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση και την ίση μεταχείριση στο χώρο εργασίας

Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, έχει την έδρα του στον Δήμο Καρδίτσας, δραστηριοποιείται όμως στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Καρδίτσας. Συμμετέχει σε περιφερειακά, εθνικά αλλά και σε διακρατικά δίκτυα προώθησης των ίσων ευκαιριών απασχόλησης για τις γυναίκες. Κύριο μέλημα του Κέντρου Γυναικών είναι η συνεχής λειτουργία ενός «δικτύου» ατόμων – στελεχών και φορέων, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι «βέλτιστες» και οι αποτελεσματικότερες για τις γυναίκες της περιοχής, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του γυναικείου ανθρώπινου δυναμικού.

Στο Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα παροχής υπηρεσιών:

1. Τμήμα προώθησης της γυναικείας απασχόλησης 
Παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού σε γυναίκες που αναζητούν για πρώτη φορά εργασία, θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας

2.Τμήμα υποστήριξης γυναικών που υφίστανται βία και άλλων ευπαθών ομάδων του νομού Καρδίτσας 
Το τμήμα λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2003. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας δεν υπάρχει ανάλογο τμήμα.
Έχει ως στόχο την υποστήριξη των γυναικών που είναι θύματα βίας ή ανήκουν σε άλλες ευπαθείς ομάδες, χωρίς διαχωριστικές γραμμές. 
Οι ομάδες αναφοράς είναι: 
• γυναίκες που δέχονται βία
• άτομα που αντιδρούν με βία 
• άλλες ευπαθείς ομάδες γυναικών, όπως είναι οι άγαμες μητέρες, οι γυναίκες μετανάστριες, οι γυναίκες μειονοτικών ομάδων

3. Χώρος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Ο χώρος φιλοξενίας των μικρών παιδιών λειτουργεί από το 1993, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης αποτελώντας την εναλλακτική λύση της απογευματινής δημιουργικής απασχόλησης και από τότε έως και σήμερα εξυπηρετεί τις ανάγκες φύλαξης και φροντίδας των παιδιών των γυναικών που εργάζονται και το απόγευμα,.
Λειτουργεί από 13.00 έως και 21.00 τις εργάσιμες μέρες της βδομάδας.

4. Βρεφικός σταθμός 
Η λειτουργία του Βρεφικού τμήματος στο Δήμο Καρδίτσας άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2002. Φιλοξενεί 20 παιδιά βρεφικής ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και είναι ο πρώτος- και ο μοναδικός- υπό την αιγίδα του Δήμου βρεφικός σταθμός που λειτουργεί στην πόλη της Καρδίτσας.

Άλλες δράσεις
Η κοινωνική δράση του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας δεν περιορίζεται μόνο στις δραστηριότητες των παραπάνω τμημάτων του. Το Κέντρο Γυναικών υλοποιεί ως leader ή εταίρος ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που στόχο έχουν την προώθηση των ίσων ευκαιριών, την καταπολέμηση των διακρίσεων και ανισοτήτων σε σχέση με την αγορά εργασίας, την ενθάρρυνση της κατάργησης του επαγγελματικού διαχωρισμού καθώς και το συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, την ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών σε θέματα κοινωνικών ανισοτήτων εις βάρος των γυναικών, την ευαισθητοποίησή και την δραστηριοποίησή σε θέματα βίας εις βάρος των γυναικών, εφήβων και παιδιών και τέλος τη διάδοση χρηστών πρακτικών για την πραγματοποίηση των παραπάνω.

 

Αντί επιλόγου

Κύριο μέλημα του ΚΓΚ, είναι η συνεχής λειτουργία ενός δικτύου ατόμων- στελεχών και φορέων- σε Τοπικό, Περιφερειακό, Εθνικό και Διακρατικό επίπεδο- ώστε να παρέχει τις βέλτιστες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες στις γυναίκες της περιοχής. Είναι ένα «εργαλείο» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Δήμου Καρδίτσας ειδικότερα!


Δήμος Καρδίτσας – Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

Σταμούλη 9, 43100 Καρδίτσα
Τηλ. 24410 77122 24410 71594
Fax: 2441 0 75141

 

Τμήμα υποστήριξης γυναικών που δέχονται βία τηλ: 2441077122

Βρεφικός Σταθμός
Αλεξάνδρου Παναγούλη 1
43100 Καρδίτσα
Τηλ: 2441023214

E-mail: wck@hol.gr