Απευθείας ανάθεση για την «Ασφάλισης οχημάτων για χρονική περίοδο ενός έτους από 2/05/2018 ΕΩΣ 2/05/2019»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ                                                                                Καρδίτσα : 16/04/2018

NΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                         Αρ. Πρωτ.: 5992

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ/νση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

Ταχ. Δ/νση

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

Fax

e-mail

:

:

:

:

:

Αρτεσιανού 1, ΤΚ 43100

ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24413-50797-799 & 50852

24413-50721

katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ασφάλισης οχημάτων για χρονική περίοδο ενός έτους από 2/05/2018 ΕΩΣ 2/05/2019», δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 20/04/2018 και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Γραφείο Προμηθειών (ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 Κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΟ ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΛ. 24413-50796-797 και ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ στο 24413-50852), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω εργασία.

Η εργασία θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της υπηρεσίας. Από τον ανάδοχο θα ζητηθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ