Τριμηνιαίες εκθέσεις εκτέλεσης προϋπολογισμού

ethsioprogrammadrashs

 

 

 

 

 

 

 

 


OIKONOMIKO ΕΤΟΣ 2014

[ Α' Τρίμηνο ] [ Β' Τρίμηνο ] [ Εκθεση Δράσεων Επίτευξης Στόχων Α' Εξάμηνο ] [ Γ' Τρίμηνο ] [ Δ' Τρίμηνο ] [ Εκθεση Δράσεων Επίτευξης Στόχων 2014 ]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

Α' Τρίμηνο ] [ Β' Τρίμηνο ] [ Εκθεση Δράσεων Επίτευξης Στόχων Α’ Εξάμηνο ] [ Γ' Τρίμηνο ] [ Δ' Τρίμηνο ] [ Εκθεση Δράσεων Επίτευξης Στόχων 2015 ]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Α' Τρίμηνο ] [ B' Τρίμηνο ] [ Εκθεση Δράσεων Επίτευξης Στόχων Α’ Εξάμηνο ] [ Γ’ Τρίμηνο ] [ Δ’ Τρίμηνο ] [ Εκθεση Δράσεων Επίτευξης Στόχων 2015 ]