Διαγωνισμοί

 


► Διαγωνισμοί Μισθώσεων-Εκμισθώσεων
► Διαγωνισμοί 'Εργων
► Διαγωνισμοί Προμηθειών
► Διαγωνισμοί Προσλήψεων
► Διαγωνισμοί Υπηρεσιών

► Διαγωνισμοί Μελετών


 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

[ 14.03.2018 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο (2) αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Μητρόπολης

► [ 01.03.2018Προκήρυξη εκποίησης κινητών πραγμάτων

[ 22.02.2018Δημοπρασία για την εκμίσθωση επτά (7) αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Μητρόπολης

[ 16.02.2017 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Προδρόμου

[ 21.11.2017 ] Δημοπρασια για την εκμίσθωση επτά (7) αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Μητρόπολης

[ 21.09.2017 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση δέκα τριών (13) αγροτεμαχίων του Δήμου Καρδίτσας

[ 10.05.2017 ] Δημοπρασία εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Καρδιτσομάγουλα

[ 21.02.2017 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πτελοπούλας

[ 14.02.2017 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πτελοπούλας

[ 01.02.2017 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πτελοπούλας

[ 16.12.2016 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) αγροτεμαχίου του Δήμου Καρδίτσας (Τ.Κ. Γεωργικού)

[ 02.12.2016 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση είκοσι δύο (22) αγροτεμαχίων του Δήμου Καρδίτσας

[14.11.2016 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση δεκατριών (13) αγροτεμαχίων του Δήμου Καρδίτσας

[ 03.06.2016 ] Περίληψη Ανακοίνωσης εκμίσθωσης καταστήματος κληρ. Βαλταδώρου

[ 30.11.2015 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση δέκα εννέα (19) αγροτεμαχίων στις Δ.Ε. Κάμπου και Μητρόπολης

[ 17.11.2015 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση τεσσάρων (4) αγροτεμαχίων στις Τ.Κ. Αγιοπηγής, Ξινονερίου και Προδρόμου

 [ 05.08.2015 ] Δημοπρασία εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης

[ 27.04.2015 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) αγρατεμαχίου στην Δ.Κ. Καρδιτσομαγούλας

► [ 04.03.2015 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο (2) αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Μητρόπολης

► [ 01.12.2014 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση τεσσάρων (4) αγροτεμμαχίων στην Δ.Ε. Κάμπου

► [ 01.12.2014 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) αγροτεμμαχίου στην Δ.Ε. Ιτάμου

► [ 01.12.2014 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) αγροτεμμαχίου στην Δ.Ε. Ιτάμου

► [ 01.12.2014 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο (2) αγροτεμμαχίων στην Τ.Κ. Ρούσσου

► [ 01.12.2014 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών (3) αγροτεμμαχίων στην Δ.Ε. Καλλιφωνίου

► [ 24.07.2014 ] Δημοπρασία απόληψης ξυλείας από το δημοτικό δάσος Τ.Κ. Απιδιάς – Επαναληπτική Δημοπρασία

► [ 11.07.2014 ] Δημοπρασία απόληψης ξυλείας από το δημοτικό δάσος Τ.Κ. Απιδιάς

► [ 11.07.2014 ] Δημοπρασία εκμίσθωσης γεφυροπλάστιγγας Καρδιτσομάγουλας

► [ 04.04.2014 ] Περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας για την υπεκμίσθωση του Δασικού Χωριού "Δρυάδες"

► [ 24.02.2014 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση τεσσάρων (4) αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Μακρυχωρίου

► [ 24.02.2014 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο (2) αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αρτεσιανού

► [ 27.01.2014 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών (3) αγροτεμαχίων στην Δ.Ε. Μητρόπολης

► [ 14.11.2013 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση οκτώ (8) αγροτεμαχίων στην Δ.Ε. Μητρόπολης

► [ 12.11.2013 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών (3) αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αρτεσιανού

► [ 12.11.2013 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο (2) αγροτεμαχίων στην Δ.Ε. Κάμπου

► [ 08.11.2013 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση έντεκα (11) αγροτεμαχίων στην Δ.Ε. Μητρόπολης

► [ 05.11.2013 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών (3) αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αρτεσιανού

► [ 25.10.2013 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση είκοσι επτά (27) αγροτεμαχίων στην Δ.Ε. Μητρόπολης

► [ 25.10.2013 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση δέκα έξι (16) αγροτεμαχίων στην Δ.Ε. Κάμπου

► [ 25.10.2013 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών (3) αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Ρούσσου

► [ 25.10.2013 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση τεσσάρων (4) αγρατεμαχίων στην Δ.Ε. Καλλιφωνίου

► [ 25.10.2013 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών (3) αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αρτεσιανού

► [ 24.10.2013 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση είκοσι τεσσάρων (24) αγροτεμαχίων στην Δ.Ε. Καλλιθήρου

► [ 18.07.2013 ] Πρόχειρος διαγωνισμός για την μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του 16ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας

► [ 26.06.2013 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1oυ Δημ.Κοιμητηρίου Καρδίτσας

► [ 06.06.2013 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) αγροτεμαχίου στην ΤΚ Ρούσσου

► [ 17.05.2013 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) αγροτεμαχίου στην ΤΚ Αρτεσιανού

► [ 05.04.2013 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ξενώνα Μητρόπολης

► [ 22.03.2013 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση πέντε (5) αγροτεμαχίων στην ΤΚ Ρούσσου

► [ 22.03.2013 ] Δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο (2) αγροτεμαχίων στην ΤΚ Μέλισσας

► [ 19.03.2013 ] Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του Ξενώνα Μητρόπολης

 


 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΩΝ

[ 16.03.2018 ] Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών Δ.Ε. Καλλιφωνίου και Ιτάμου έτους 2017 – Β΄ φάση»

[ 28.11.2017 ] Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας»

[ 23.11.2017 ] Προκύρηξη διαγωνισμού για το έργο: «Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών Δ.Ε. Μητρόπολης και Κάμπου έτους 2017 – Β΄ φάση»

► [ 24.10.2017 ] Προκύρηξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργου: «Εγκατάσταση υπόγειου συστήματος άρδευσης σε κοινοχρήστους διαμορφωμένους χώρους»

► [ 18.10.2017 ] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών Δ.Ε. Καρδίτσας έτους 2017 – Β΄ φάση»

► [ 25.07.2017 ] Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

► [ 25.07.2017 ] Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

[ 17.07.2017 ] Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Τ.Κ.ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ»

[ 12.07.2017 ] Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ Α.Μ.Ε.Α.»

[ 11.07.2017 ] Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ»

[ 20.06.2017 ] Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

[ 09.06.2017 ] Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΗ Δ.Ε.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ»

[ 09.06.2017 ] Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΗ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ»

[ 30.05.2017 ] Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

[ 23.05.2017 ] Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017»

[ 23.05.2017 ] Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΤΑΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017»

[ 10.05.2017Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ»

[ 27.03.2017 ] Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

[ 24.03.2017 ] Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΙΠΠΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ»

[ 07.03.2017 ] Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

► [ 07.02.2017 ] Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ»

► [ 31.01.2017 ] Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων

[ 02.06.2014 ] Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου Εξοικονόμηση Ενέργειας Καρδίτσας: Υποέργο Ι «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων-H/M»


 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

[ 02.02.2018 ] Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»

[ 12.02.2018 ] Συνοπτικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των δομών του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2018»

[ 09.08.2017 ] Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ KAI ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017»

[ 31.07.2017 ] Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασιου – Λυκείου Καρδίτσας 2017 – 2018

[ 03.07.2017 ] Απευθείας ανάθεση για τις προμήθειες «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ»

[13.06.2017 ] Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ »

[ 06.06.2017 ] Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

[ 29.05.2017 ] Κλειστή προσφορά ανάθεσης για την προμήθεια «ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

[ 17.05.2017 ] Διαγωνισμός για την προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017»

[ 26.04.2017 ] Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

[ 27.03.2017 ] Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

[ 27.03.2017 ] Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΓΑΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017»

►  [ 24.02.2017 ] Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών Δήμου Καρδίτσας & των φορέων του έτους 2017

►  [ 08.02.2017 ] Διαγωνισμός για την προμήθεια «Προμήθεια τροφίμων με ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής Βασικής Υλικής Συνδρομής, για το έτος 2016»

► [ 08.02.2017 ] Διαγωνισμός για την προμήθεια «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής, με ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής Βασικής Υλικής Συνδρομής, για το έτος 2016»

[ 31.01.2017 ] Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθειες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2017

[ 18.01.2017 ] Προμήθεια υδραυλικών υλικών και υλικών άρδευσης Δήμου Καρδίτσας

[ 18.01.2017 ] Προμήθεια υλικών πλακόστρωσης και πλακιδίων, υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων, υλικών σιδήρου και υλικών ασφάλτου Δήμου Καρδίτσας

[ 02.12.2016 ] Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & TΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

[ 19.09.2016 ] Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια φαρμάκων του Δήμου Καρδίτσας

[ 22.07.2016 ] Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθειες και εργασίες του Δήμου Καρδίτσας

[ 13.07.2016 ] Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια «Υλικών σιδήρου-πεζοδρομίου-συντήρησης και επισκευής κτιρίων έτους 2016 (2ος διαγ.)»

[ 03.06.2016 ] Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθειες και εργασίες του Δήμου Καρδίτσας

[ 25.05.2016 ] Ανοικτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης για το δήμο Καρδίτσας και τους φορείς του έτους 2016»

[ 28.03.2016 ] Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού στους ωφελούμενους του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»

[ 10.02.2016 ] Προμήθεια αγαθών κάλυψης καθημερινών αναγκών στους ωφελούμενους του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»

[ 03.02.2016 ] Ανοικτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών έτους 2016»

[ 29.01.2016 ] Περίληψη διακήρυξης ειδών σίτισης οικιακής χρήσης

[ 27.01.2016 ] Ανοικτός διαγωνισμός με τίτλο: «Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ έτους 2016»

[ 19.01.2016 ] Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων εκτύπωσης (πλην χαρτιού) έτους 2016

► [ 31.08.2015 ] Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ»

[ 17.08.2015Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού Υλικού έτους 2015″

 [ 03.08.2015 ] Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός της προμήθειας «Εξοπλισμός αναβάθμισης παιδικών χαρών στην πόλη της Καρδίτσας»

[ 27.07.2015 ] Πρόσκληση ενδιαφέροντος για καθαρισμό μοκετών και απεντόμωση-μυοκτονία-απολύμανση Παιδικών Σταθμών

► [ 10.07.2015 ] Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Σίτισης Μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου Καρδίτσας έτους 2015-2016

► [ 25.06.2015 ] Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την "Προμήθεια αναλωσίμων εκτύπωσης (πλην χαρτιού) για το έτος 2015" (απευθείας ανάθεση μετά από αξιολόγηση κλειστών προσφορών)

► [ 29.05.2015 ] Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια «Υλικών Σιδήρου-Πεζοδρομίου-Ασφάλτου-Συντρήρησης και Επισκευής Κτιρίων έτους 2015».

► [ 16.03.2015 ] Ανοικτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών έτους 2015»

► [ 09.03.2015 ] Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών «Ασφάλισης των Οχημάτων του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2015-2016″

► [ 02.03.2015 ] Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού έτους 2015

► [ 02.03.2015 ] Σύστημα ασφάλειας & ελέγχου Δημοτικών κτιρίων

► [ 20.02.2015 ] Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια «Ειδών Καθαριότητας Έτους 2015»

► [ 20.02.2015 ] Aνοιχτός πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια «Γάλακτος Εργαζομένων Έτους 2015»

► [ 29.01.2015 ] Ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια «Τροφίμων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015»

► [ 02.01.2015 ] Πρόχειρος διαγωνισμός για τη σίτιση μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Καρδίτσας έτους 2015

► [ 03.10.2014 ] Πρόχειρος διαγωνισμός για τη σίτιση μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Καρδίτσας έτους 2014

► [ 06.10.2014 ] Πρόσκληση ενδιαφέροντος για καθαρισμό μοκετών και απεντόμωση – μυοκτονία και απολύμανση ΚΔΑΠ

► [ 25.07.2014 ] Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια «Ελαστικών οχημάτων έτους 2014 του Δήμου Καρδίτσας»

► [ 10.07.2014 ] Διαγωνισμός για την Προμήθεια υλικών συντήρησης – επισκευής κτιρίων, ασφαλτικού υλικού, υλικών πεζοδρομίων έτους 2014

► [ 01.07.2014 ] Επαναληπτικός Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια "αναλώσιμων υλικών μηχανοργάνωσης έτους 2014″

[ 04.04.2014 ] Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια «ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2014″

► [ 04.04.2014 ] Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια «ειδών καθαριότητας»

► [ 28.03.2014 ] Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια "Μηχανογραφικού υλικού έτους 2014 του Δήμου Καρδίτσας"

► [ 14.03.2014 ] Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια "αναλώσιμων υλικών μηχανοργάνωσης έτους 2014″

► [ 07.03.2014 ] Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια "γάλακτος Δήμου Καρδίτσας 2014"

► [ 06.02.2014 ] Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια "τροφίμων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2014"

► [ 11.01.2014 ] Ανοιχτός διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2014 του Δήμου Καρδίτσας και των φορέων του

► [ 11.11.2013 ] Πρόχειρος δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε.2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4ο ΓΕΛ, ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Τ.Ε.7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Τ.Ε.6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

► [ 31.10.2013 ] Ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την "Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών" ως υποέργου 1 του έργου "ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ".

► [ 31.10.2013 ] Ανοιχτός πρόχειρος δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την "Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων" ως υποέργου 2 του έργου "ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ".

► [ 27.08.2013 ] Διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Καρδίτσας έτους 2013 (διάστημα Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2013)»

► [ 09.08.2013 ] Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας έτους 2013

► [ 08.08.2013 ] Ανοιχτός πρόχειρος δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την "Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων" ως υποέργου 2 του έργου "ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ".

► [ 08.08.2013 ] Ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την "Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών" ως υποέργου 1 του έργου "ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ".

► [ 07.08.2013 ] Πρόχειρος Διαγωνισμός – Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού του Υποέργου ΙΙ του έργου "Συντήρηση Προστασίας, Προβολή Συλλογής Γιολδάση 2013".

► [ 24.04.2013 ] Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Επισκευής-Λοιπών Εγκαταστάσεων  2013

► [ 24.04.2013 ] Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ελαστικών Οχημάτων  2013

► [ 05.04.2013 ] Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Ασφάλτου 2013

► [ 05.04.2013 ] Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Συντήρησης,Επισκευής Κτιρίων & Συναφών Υλικών

► [ 03.04.2013 ] Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών

► [ 12.03.2013 ] Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Καθαριστικών Ειδών

► [ 07.03.2013 ] Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών Μηχανοργάνωσης

► [ 06.03.2013 ] Ανοιχτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων


 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

[ 11.08.2017 ] Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

[ 01.08.2017 ] Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ΠΕ/ΤΕ Παιδαγωγού

[ 18.07.2017 ] Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων

[ 13.07.2017 ] Aνακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων

[ 08.05.2017 ] Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού

[ 05.04.2017 ] Πρόσκληση για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού

[ 31.03.2017 ] Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τις προσλήψεις υδρονομέων

[ 03.11.2016 ] Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καρδίτσας

[ 02.09.2016 ] Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού πέντε ημερομισθίων

[ 04.08.2016 ] Πρόσληψη Εργατικού και Τεχνικού Προσωπικού μέχρι πέντε ημερομίσθια το μήνα

[ 08.07.2016 ] Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2016

[ 15.06.2016 ] Αποτελέσματα ΣΟΧ2/2016

[ 01.06.2016 ] Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε ημερομίσθια το μήνα

[ 24.05.2016 ] Ανακοίνωση πρόσληψης δύο ΠΕ Νηπιαγωγών

[ 04.05.2016 ] Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια το μήνα

► [ 22.04.2016 ] Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τις προσλήψεις Υδρονομέων

[ 01.03.2016 ] Πρόσληψη Εργατικού και Τεχνικού Προσωπικού

[ 20.08.2015 ] Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με 8μηνη σύμβαση

[ 15.04.2015 ] Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τις προσλήψεις Υδρονομέων

► [ 25.02.2015 ] Την πρόσληψη της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

► [ 24.04.2014 ] Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τις προσλήψεις υδρονομέων

► [ 06.02.2014 ] Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Πράξη "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"


 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

► [ 04.08.2017 ] Προκήρυξη διαγωνισμού "Υπηρεσίες αποστολής ειδοποιητηρίων οφειλών & λοιπής αλληλογραφίας"

► [ 04.08.2017 ] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ασφάλιση του Δασικού Χωριού

► [ 26.04.2017 ] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ασφαλειών αυτοκινήτων

► [ 25.04.2016 ] Κλειστές προσφορές για απευθείας ανάθεση ασφάλισης οχημάτων

[ 27.02.2015 Μίσθωση φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων και υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης αυτών

► [ 19.05.2014 ] Επαναδημοπράτηση της πράξης «Δημιουργία Λευκώματος με θέμα την ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα του Δυτικοθεσσαλικού πεδινού χώρου» με πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών

► [ 23.01.2014 ] Πρόχειρος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο "Δημιουργία Λευκώματος με θέμα την ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα του Δυτικοθεσσαλικού πεδινού χώρου"

► [ 03.09.2013 ] Πρόχειρος Διαγωνισμός για την την παροχή υπηρεσιών με τίτλο "Ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2013-2014"


 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

► [ 21.12.2017Πρώην Στρατόπεδο "Λουμάκη" – Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών

► [ 31.01.2017 ] Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων

[ 25.04.2016 ] Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

[ 17.03.2015 ] Μελέτη οριοθέτησης τμήματος του ποταμού Καράμπαλη στη θέση «Παλιτσιάκι»

► [ 03.03.2015 ] Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας θυλάκων Αγ. Μηνά -Αγ. Παντελεήμονα Δήμου Καρδίτσας

► [ 11.02.2015 ] Aνοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση μελέτης με τίτλο “Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης δημοτικού δάσους Καταφυγίου Δ.Ε. Ιτάμου περιόδου 2012-2021”

► [ 11.02.2015 ] Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση μελέτης με τίτλο “Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης δημοτικού δάσους Ραχούλας Δ.Ε. Ιτάμου περιόδου 2015-2024”

► [ 11.02.2015 ] Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση μελέτης με τίτλο “Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης διακατεχόμενου δάσους Αγ. Γεωργίου Δ.Ε. Μητρόπολης, περιόδου 2014-2023”