Έκδοση δύο αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου σε αναξιοπαθούντες

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στο γραφείο του Τμήματος Υπαίθριου Εμπορίου του Δήμου Καρδίτσας, από 1/2 – 8/2/2013

ypaithrio-stasimo-emporioΟ Δήμος Καρδίτσας πρόκειται να προβεί στην έκδοση με συνοπτικές διαδικασίες δύο αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου για το Δήμο Καρδίτσας, σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες. Οι θέσεις και τα είδη προς πώληση καθορίζονται ως εξής :

1. Στην πλατεία Γιολδάση (Λάππα)1 θέση – Είδος πώλησης: ποπ κορν και μαλλί της γριάς

2. Επί του πεζοδρόμου Δ.& Κ. Τερτίπη, στη διασταύρωση με τον πεζόδρομο Σμύρνης 1 θέση – Είδος πώλησης:  καλαμπόκι – κάστανα

Δικαίωμα απόκτησης άδειας έχουν τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καρδίτσας, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 5.000 €.

Η χορήγηση των αδειών θα γίνει, με μοριοδότηση των ενδιαφερομένων, όπως παρακάτω :

Άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67%

α) οι ανασφάλιστοι, 5 μόρια

β) οι ασφαλισμένοι, 4 μόρια

 Άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 80%

6 μόρια

Πολύτεκνοι των οποίων τα παιδιά είναι προστατευόμενα μέλη

α) όσοι έχουν 4 παιδιά, 4 μόρια

β) για κάθε επιπλέον παιδί 1 επιπλέον μόρια

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 5.000 €

α) από 0 έως 1.000 €, 7 μόρια

β) από 1001 έως 2.000 €, 6 μόρια

γ) από 2.001 έως 3.000 €, 5 μόρια

δ) από 3.001 έως 4.000 €, 4 μόρια

ε) από 4.001 έως 5.000 €, 3 μόρια

Εάν οι δικαιούχοι ισοψηφούν και ξεπερνούν τα έξι (2) άτομα, τότε θα διενεργηθεί κλήρωση από την Επιτροπή στάσιμου εμπορίου, παρουσία υπαλλήλου του Τμήματος Υπαίθριου Εμπορίου του Δήμου.

Εάν διαπιστωθεί ότι, ο κάτοχος της άδειας δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις, η άδειά του ανακαλείται και δίνεται στον επόμενο, στην κατάταξη, ενδιαφερόμενο.

Οι κάτοχοι των αδειών, δύναται να συμμετέχουν στη λαϊκή αγορά της Τετάρτης σε θέσεις που θα τους υποδείξει ο Δήμος.

Η ισχύς των αδειών θα είναι δύο (2) χρόνια.

Μετά τη λήξη τους, οι άδειες θα χορηγούνται, εκ νέου, με την ίδια διαδικασία, από το Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να καταθέσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο γραφείο του Τμήματος Υπαίθριου Εμπορίου του Δήμου Καρδίτσας, στο κτίριο της Δημοτικής Αγοράς, στον 1ο όροφο, στην οδό Πλαστήρα και Διάκου, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 1 Φεβρουαρίου έως και 8 Φεβρουαρίου του 2013.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε στο τηλέφωνο 2441350884.